AS "Latvenergo" saņem augstāko ilgtspējas novērtējumu


AS "Latvenergo" otro gadu pēc kārtas saņem Dimanta novērtējumu Ilgtspējas indeksā. Augstākā iespējamā vērtējuma saņemšanu ir sekmējusi daudzu ilgtspējīgas attīstības aktivitāšu īstenošana, tajā skaitā, efektīva pārvaldība, mērķtiecīgs darbs ieinteresēto pušu iesaistei, korporatīvās sociālās atbildības aktivitātes, nefinanšu informācijas atklāšana, zaļā kursa risinājumi klientiem un izaugsmes stratēģijas realizēšana. 

Lai saņemtu Dimanta kategoriju, uzņēmuma vadībai padziļinātā intervijā ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta ekspertiem jāskaidro esošais ieguldījums un nākotnes redzējums dažādos ilgtspējas aspektos. Dimanta kategorijas intervijai kvalificējas organizācijas, kuras vismaz piecus gadus saņēmušas Platīna novērtējumu un kurām šogad ir vismaz 90% novērtējums katrā no piecām sadaļām - stratēģijā, tirgus attiecībās, darba vidē, vidē un vietējā kopienā.

"Ilgtspējas indekss" ir atbilstoši starptautiskiem standartiem Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta veidots vadības instruments, kas palīdz organizācijām novērtēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. Šogad Ilgtspējas indeksā novērtējumu veica 120 Latvijas uzņēmumi, valsts iestādes, pašvaldības un augstskolas.