Ministru kabinets atbalsta nodomu izveidot kopuzņēmumu vēja parku attīstībai Latvijā


22. februārī Latvijas Republikas Ministru kabinets konceptuāli atbalstīja nodomu valsts kapitālsabiedrībām AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" izveidot kopuzņēmumu vēja parku attīstībai Latvijā.

AS "Latvenergo" ir Baltijā lielākais elektrības ražošanas uzņēmums ar investīcijas pakāpes kredītreitingu un finanšu piesaistes kapacitāti, savukārt AS "Latvijas valsts meži" ir ar 20 gadu pieredzi valsts mežu aktīvu pārvaldīšanā un ilgtspējīgā apsaimniekošanā. Apvienojot abu uzņēmumu kapacitātes, tiks iegūta maksimāla sinerģija un labums sabiedrībai – ar vēja parku izveidi tiks mazināts elektroenerģijas deficīts, stiprināta Latvijas enerģētiskā neatkarība, izpildīti Nacionālā enerģētikas un klimata plāna mērķi un īstenota virzība uz klimatneitrālu enerģētiku. Projekta realizācija stiprinās valsts kapitālsabiedrību konkurētspēju, kā arī nodrošinās elektroenerģijas deficīta mazināšanu reģionā, izmantojot videi draudzīgas tehnoloģijas.

Vēja parku izveide atbilst AS "Latvenergo" jaunās stratēģijas perioda mērķiem – līdz 2030. gadam dubultot Latvenergo ražošanas jaudu.

Projekta tālākai virzībai Ekonomikas ministrijai jāsagatavo nepieciešamie normatīvo aktu grozījumi vēja parku attīstībai Latvijā, kā arī jāsaņem Ministru kabineta atļauja AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" kopuzņēmuma dibināšanai vēja parku projektu attīstībai.