Par izmaiņām AS “Latvenergo” valdē


AS “Latvenergo” padome piektdien, 30.oktobrī, nolēma par AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju no šī gada 31.oktobra iecelt valdes locekli, finanšu direktoru Guntaru Baļčūnu, valdē darbu turpina arī tehnoloģiju un atbalsta direktors Kaspars Cikmačs.

Padome šodien pieņēma un apstiprināja līdzšinējā valdes priekšsēdētāja Āra Žīgura un valdes locekļa Ulda Barisa iesniegumus par amata pienākumu pārtraukšanu. Ā.Žīgurs darbu uzņēmumā beidz šodien, savukārt, U.Bariss valdes locekļa pienākumus pildīs līdz 11.novembrim. Kā jau iepriekš ziņots, U.Bariss konkursa kārtībā ir izvēlēts par AS “Conexus Baltic Grid” valdes priekšsēdētāju.

Pirms mēneša AS “Latvenergo” padome uzsāka pārbaudi par koncerna amatpersonu rīcību un notikumiem 2015.gadā, lai izvērtētu, vai Latvenergo nav bijusi nepamatoti labvēlīga attieksme pret atsevišķiem uzņēmējiem, un pārbaudītu iepriekšējos gados koncernā veikto iepirkumu un citu darījumu atbilstību iekšējā un ārējā regulējuma prasībām. Veiktā pārbaude nav sniegusi faktus, kas prasītu krimināltiesisku vērtējumu. Vienlaikus, padome ir lēmusi ieņemt principiālu nostāju gan pret korporatīvās ētikas principu pārkāpumiem koncerna vadībā, gan situācijām, kas raisa aizdomas par šādu normu pārkāpšanu. Pārbaudes rezultāti ir arī ļāvuši izdarīt secinājumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem uzņēmuma darbībā.

Jaunie valdes locekļi tiks izraudzīti konkursa kārtībā, kas tiks uzsākts visdrīzākajā laikā. Tiks nodrošināts, ka AS "Latvenergo" valde jebkurā brīdi ir lemtspējīga.