Par AS "Latvenergo" Revīzijas komiteju


Š.g. 19.jūnijā AS “Latvenergo” akcionāru sapulcē uz trīs gadu pilnvaru termiņu tika ievēlēta Revīzijas komiteja šādā sastāvā - Torbens Pedersens, Svens Dinsdorfs, Marita Salgrāve, Renārs Degro un Kristaps Stepanovs. 

Torbens Pedersens, Svens Dinsdorfs un Marita Salgrāve ir neatkarīgie Revīzijas komitejas locekļi un bija strādājuši arī iepriekšējā Revīzijas komitejas sastāvā, savukārt, Renārs Degro un Kristaps Stepanovs bija š.g. 19.jūnijā ievēlētās padomes locekļi. 

No Renāra Degro un Kristapa Stepanova ir saņemti paziņojumi par Revīzijas komitejas locekļa amata atstāšanu, līdz ar to, AS "Latvenergo" Revīzijas komiteja turpina darbu trīs locekļu sastāvā. 

Kā jau iepriekš minēts, šobrīd Ekonomikas ministrija ir uzsākusi jaunās padomes locekļu atlases procedūru, lai atbilstoši tiesību normu regulējumam un labas pārvaldības praksei pēc iespējas ātrāk atlasītu jauno padomes sastāvu.