Latvenergo koncerna Enerģētikas muzeja elektronisko biļešu, pakalpojumu un preču tiešsaistes iegādes vispārīgie noteikumi

(Distances līgums)

 

 1. Vispārīga informācija
  1. Šie "Latvenergo koncerna Enerģētikas muzeja elektronisko biļešu, pakalpojumu un preču tiešsaistes iegādes vispārīgie noteikumi" (turpmāk – Noteikumi) paredz vispārējos Latvenergo koncerna Enerģētikas muzeja (turpmāk – Muzejs) elektronisko ieejas biļešu (turpmāk – E-biļete), pakalpojumu un preču tiešsaistes iegādes nosacījumus, kas attiecas uz pircējiem (turpmāk – Pircējs), kas veic Muzeja biļešu, pakalpojumu un preču − muzeja suvenīri (turpmāk − preces) iegādi tiešsaistes platformā (turpmāk – "E-veikals").
  2. Pircējs ir fiziska vai juridiska persona, kura lieto E-veikalu un veic vai potenciāli varētu veikt E-biļešu, preču un/vai pakalpojumu pirkumu. Pircējs var būt gan patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, gan persona, kas nav patērētājs.
  3. Šo Noteikumu 5. un 7. sadaļas noteikumi nav attiecināmi uz Pircējiem, kas nav patērētāji Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē.
  4. E-biļešu, pakalpojumu un preču tirdzniecību E-veikalā, kā arī Muzeja pakalpojumu sniegšanu nodrošina Akciju sabiedrība "Latvenergo", reģistrācijas Nr. 40003032949, juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela 12, LV-1230 (turpmāk – PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS).
  5. PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS pārdod Muzeja E-biļetes, Muzeja pakalpojumus un preces:
   1. ieejas biļetes, gida, izglītojošo nodarbību pakalpojumus un preces Muzejā Ķeguma prospektā 7/9, Ķegumā, Ogres novadā, Latvijā, LV-5020 (turpmāk – Muzejs Ķegumā);
   2. Preču un pakalpojumu raksturojums, specifikācija un cenas ir norādītas E-veikalā katras attiecīgās Preces un pakalpojuma izvēles logā.
   3. Preču un pakalpojumu cenas E-veikalā norādītas eiro ar PVN spēkā esošo likmi.
   4. PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS ir atbildīgs par sniegto pakalpojumu un preču kvalitāti, informāciju vai reklāmu.
   5. Tiesības un saistības sakarā ar E-biļešu, pakalpojumu un preču iegādi nosaka PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS.
   6. PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS saglabā sev tiesības vienpusēji grozīt, labot vai papildināt Noteikumus. Aktuālā Noteikumu redakcija ir pieejama PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA mājaslapā: https://latvenergo.lv/lv/energetikas-muzejs/distances-ligums.
   7. Pircējam pirms katra pirkuma izvēles ir iespēja iepazīties ar šiem Noteikumiem un AS "Latvenergo" Personas datu apstrādes principiem, nodrošinot Latvenergo koncerna Enerģētikas muzeja pieejamību.
   8. Veicot samaksu, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies un piekrīt šiem Noteikumiem.
 2. Iegādes un norēķinu kārtība
  1. Muzeja E-biļešu, pakalpojumu un preču iegādi Pircējs veic E-veikalā, izmantojot saites no AS "Latvenergo" mājas lapas sadaļām "Muzejs", Ekskursiju pieteikuma anketas: https://latvenergo.lv/lv/piesakies-ekskursijai un www.muzeji.lv: https://muzeji.lv/lv/muzeji-latvija/museum/latvenergo-energetikas-muzejs.
  2. Pirms E-biļešu un pakalpojumu iegādes Pircējs rezervē Muzeja apmeklējuma laiku AS "Latvenergo" mājas lapā Ekskursiju pieteikuma anketā: https://latvenergo.lv/lv/piesakies-ekskursijai.
  3. E-biļešu, pakalpojumu un preču iegādi Pircējs veic tiešsaistē E-veikalā, izvēloties E-biļešu un/vai pakalpojumu un/vai preču veidu, skaitu, un norādot šādus datus:
   1. Muzeja apmeklējuma datums, mēnesis un gads;
   2. vārds, uzvārds un e-pasta adrese;
   3. juridiskām personām papildus jānorāda uzņēmuma reģistrācijas numurs, un tālrunis;
   4. PVN maksātājiem papildus jānorāda PVN maksātāja numurs.
  4. Pircējs iepazīstas ar šiem Noteikumiem un veic attiecīgu atzīmi.
  5. E-biļešu, pakalpojumu un preču iegādes apmaksu Pircējs var veikt:
   1. ar Visa vai MasterCard norēķinu karti, apmaksas grozā norādot attiecīgās kartes numuru, drošības kodu un kartes derīguma termiņu.
   2. ar bankas pārskaitījumu, apmaksājot Pakalpojumu sniedzēja elektroniski nosūtīto rēķinu. Veicot apmaksu ar pārskaitījumu, obligāti ir jānorāda rēķina numurs.
  6. Pircējs ir atbildīgs, ka pirms E-biļešu un pakalpojumu iegādes tas ir pārliecinājies, ka nav kādā no muzeja apmeklētāju grupām, kurām paredzēts bezmaksas apmeklējums saskaņā ar "Latvenergo koncerna Enerģētikas muzeja maksas pakalpojumu cenrādi", kas apstiprināts ar AS "Latvenergo" 31.08.2021. valdes lēmumu Nr.139/44 "Par maksas pakalpojumu ieviešanu Latvenergo koncerna Enerģētikas muzejā" (turpmāk – Pakalpojumu cenrādis) un pieejams vietnē https://latvenergo.lv/lv/energetikas-muzejs/cenradis.
  7. E-biļešu, pakalpojumu un preču cenas var mainīties līdz brīdim, kad Pircējs E-biļetes, pakalpojumus un preces ir ielicis savā iepirkumu grozā un veicis to apmaksu.
  8. PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS pakalpojuma sniegšanas vietā ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo dokumentu atbilstību personām, kurām paredzēta bezmaksas ieeja saskaņā ar Pakalpojumu cenrādi.
 3. Piegādes noteikumi
  1. Ja Pircējs izvēlas veikt apmaksu ar Visa vai MasterCard norēķinu karti, E-biļete PDF formātā un/vai rēķins par pakalpojuma – gida vai izglītojošas nodarbības, un/vai preču iegādi tiek nosūtīts uz Pircēja norādīto e-pasta adresi pēc darījuma veikšanas un apmaksas saņemšanas.
  2. Ja Pircējs izvēlas veikt apmaksu ar pārskaitījumu, rēķins tiek nosūtīts uz Pircēja norādīto e-pasta adresi. E-biļete PDF formātā uz Pircēja norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta pēc darījuma veikšanas un apmaksas saņemšanas.
  3. PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS neuzņemas atbildību par piegādes aizkavēšanos vai tās nenotikšanu, ja tas noticis tāpēc, ka Pircējs norādījis neprecīzu e-pasta adresi vai tā nav tikusi piegādāta Pircēja e-pasta servera filtru vai citu tehnisku iemeslu vai ierobežojumu dēļ.
  4. PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS neatbild par gadījumiem, kad Pircējam nosūtītā E-biļete un/vai rēķins no Pircēja e-pasta, datu nesēja vai izdrukas veidā, kļūst pieejama trešajām personām un tiek izmantota bez saskaņošanas ar Pircēju.
  5. Pirms ierašanās Muzejā Pircējam E-biļete un/vai rēķins par pakalpojumu, un/vai preču iegādi jāizdrukā, lai uzrādītu tos Muzeja darbiniekiem klātienē, vai E-biļeti un/vai rēķinu var uzrādīt arī viedierīcē. Pircējam jāpārliecinās, ka E-biļetes un/vai rēķina teksts un E-biļetes kods ir skaidri salasāms un ir pieejams uzrādīšanai pirms Muzeja apmeklējuma un pakalpojumu izmantošanas, un/vai preču saņemšanas.
  6. E-veikalā iegādātās preces Pircējs var saņemt klātienē Muzejā Ķegumā. PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS nenodrošina iegādāto preču nosūtīšanu pa pastu vai ar kurjera starpniecību. Preču saņemšanas laikā Pircējs pārbauda iegādāto preču atbilstību un skaitu.
  7. Ja Pircējs nav saņēmis E-biļeti un/vai rēķinu par pakalpojuma, un/vai preču iegādi, par to jāinformē PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS, rakstot uz e-pasta adresi muzejs@latvenergo.lv vai zvanot uz tālruni +371 67728988 darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00. Ja apmaksas fakts tiek apstiprināts un notikusi tehniska kļūme vai radušies citi iemesli, kāpēc Pircējs E-biļeti vai pakalpojuma iegādes rēķinu nav saņēmis, PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS nodrošina atkārtotu E-biļetes vai pakalpojuma rēķina nosūtīšanu uz Pircēja e-pasta adresi.
 4. Atbildība
  1. PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS ir tiesīgs pakalpojumu sniegšanas laikā ierobežot noteiktu telpu apskati īpašu pasākumu laikā, par to iepriekš nebrīdinot Pircējus. Šādos gadījumos samaksa par iegādātajām E-biļetēm un pakalpojumiem netiek atgriezta.
  2. PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS ir tiesīgs anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv aizdomas par darījuma iespējamu krāpniecisku raksturu. Par šādu noziedzīgu darījumu persona var tikt saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikumu.
  3. Pirkuma izdarīšanas brīdī PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS nepārbauda Pircēja tiesības veikt pirkumu vai Pircēja tiesības uz bezmaksas ieeju, nepārbauda Pircēja norādīto datu pareizību un neatbild par sekām, kas radušās, ja Pircējs norādījis nepareizus datus, tostarp nepareizu elektroniskā pasta adresi E-biļetes un/vai rēķina saņemšanai vai kļūdainu Muzeja apmeklējuma laiku.
  4. Pircējs apņemas netraucēt E-veikala darbību, tajā skaitā neveikt datu kopēšanu, reproducēšanu, publicēšanu citās elektronisko sakaru vietnēs, kā arī informācijas lejupielādi.
  5. Lietojot E-veikalu E-biļešu, pakalpojumu un preču iegādei, Pircējs apstiprina un piekrīt:
   1. ievērot šos Lietošanas noteikumus;
   2. neizmantot E-biļešu, pakalpojumu un preču apmaksai 3. personas maksājumu kartes vai pieejas datus citiem apmaksas līdzekļiem;
   3. ievērot noteikumus, kuri norādīti uz katras E-biļetes. Lietošanas noteikumu pārkāpšana dod tiesības PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM uz laiku vai pastāvīgi bloķēt Pircēja pieeju muzeja E-biļešu un pakalpojumu tirdzniecības vietnei un/vai anulēt veiktos pirkumus.
 5. Atteikuma tiesības 
  1. Pircējam kā patērētājam, kas E-veikalā iegādājies preces, ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no distancē noslēgta līguma par preču iegādi, neminot iemeslu. Atteikuma tiesību termiņš beidzas pēc 14 (četrpadsmit) dienām, sākot no dienas, kad Pircējs ir saņēmis valdījumā iegādāto preci.
  2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ar nepārprotamu paziņojumu, kas satur Pircēju identificējošu informāciju (vārds, uzvārds, e-pasta adrese) un informāciju par iegādāto preci (nosaukums, cena, skaits, iegādes/saņemšanas datums), ir jāinformē PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS par lēmumu atteikties no distancē noslēgtā līguma par preču iegādi. Pircējs var izmantot 5.10. punktā pieejamo atteikuma veidlapas paraugu vai iesniegt brīvas formas paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.
  3. Paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu var iesniegt PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM sekojošos veidos:
   1. nosūtot pa pastu uz adresi: Muzejs, Ķeguma prospekts 7/9, Ķegums, Ogres novads, Latvijā, LV-5020;
   2. iesniedzot klātienē Muzejā Ķeguma prospektā 7/9, Ķegumā, Ogres novadā, Latvijā, LV-5020,
   3. elektroniskā formā nosūtot uz PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA e-pasta adresi muzejs@latvenergo.lv.
  4. Atteikuma tiesību termiņš uzskatāms par ievērotu, ja paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīts pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
  5. Pircējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas, nosūta atpakaļ vai nodod preci PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM klātienē Muzejā Ķeguma prospektā 7/9, Ķegumā, Ogres novadā, Latvijā, LV-5020. Termiņš būs ievērots, ja Pircējs preces nosūta vai nodod atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Pircējs sedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.
  6. Precēm ir jābūt nebojātām, nezaudējušām preces izskatu un nelietotām. Pircējs ir atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.
  7. Ja Pircējs izmanto tiesības atteikties no distancē noslēgtā līguma par preču iegādi, PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS atmaksā Pircējam visus no Pircēja saņemtos maksājumus par preci, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS tika informēts par Pircēja lēmumu atteikties no distancē noslēgtā līguma par preču iegādi. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Pircējs izmantoja sākotnējam darījumam, ja vien Pircējs nav skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no Pircēja saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.
  8. PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS var aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad tas būs saņēmis preces atpakaļ vai kad Pircējs būs iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.
  9. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 13. jūnija noteikumu Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu" 22.12. punktu uz Muzeja E-biļešu un pakalpojumu iegādi nav attiecināmas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās atteikuma tiesības, kas ļauj atteikties no nopirktā pakalpojuma 14 dienu laikā, ja E-biļete un/vai pakalpojums iegādāts, izmantojot Distances līgumu (tiešsaistē).
  10. Atteikuma veidlapa ir pieejama šeit .
 6. E-biļešu un pakalpojumu atgriešana
  1. Nopirktās E-biļetes Muzejs atpakaļ nepieņem un nemaina, kā arī neatgriež naudu par apmaksātajiem pakalpojumiem, izņemot gadījumus, kad E-biļetē norādītajā datumā, uz kuru iegādāta E-biļete, Muzejs nedarbojas, vai ja Muzejs nevar nodrošināt iegādāto pakalpojumu Pircēja rezervētajā laikā.
  2. E-biļete derīga un iegādātais pakalpojums pieejams AS "Latvenergo" mājas lapā Ekskursiju pieteikuma anketā: https://latvenergo.lv/lv/piesakies-ekskursijai rezervētajā Muzeja apmeklējuma datumā un laikā. Apmeklējuma laiku iespējams mainīt, sazinoties pa tālruni +371 67728988. Pircējs ir atbildīgs par savlaicīgu ierašanos Muzejā, lai apmeklētu Muzeju un saņemtu iegādātos pakalpojumus Pircēja rezervētajā laikā.
  3. Gadījumā, ja Muzejs nedarbojas vai nevar nodrošināt Pircēja iegādātos pakalpojumus dienā, uz kuru iegādāta E-biļete un/vai rezervēts iegādātā pakalpojuma saņemšanas laiks, naudu par elektroniski iegādātajām E-biļetēm un pakalpojumiem, PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS atmaksā Pircējam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Pircējs izmantoja sākotnējam darījumam, pamatojoties uz Pircēja iesniegumu brīvā formā, kuru Pircējs var nosūtīt uz e-pasta adresi muzejs@latvenergo.lv. Iesniegumā jānorada sekojošā informācija: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, biļetes un/vai pakalpojuma veids, cena, paredzētais biļetes un/vai pakalpojuma saņemšanas diena, mēnesis, gads, biļetes numurs. Pēc iesnieguma nosūtīšanas PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM E-biļete vairs nav derīga Muzeja apmeklējumam un iegādātais pakalpojums vairs nevar būt saņemts. PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS atmaksā Pircējam tikai E-biļetes un/vai apmaksāto pakalpojumu nominālo vērtību. Nekādi citi papildu izdevumi, piemēram, transporta izmaksas, netiek atmaksāti. 
 7. Pircēja tiesības neatbilstošas preces gadījumā
  1. Ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, Pircējs ir tiesīgs pieteikt prasījumu PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM par preces neatbilstību Distances līguma noteikumiem 2 (divu) gadu laikā no preces saņemšanas dienas. Pircējs iesniedz prasījuma pieteikumu PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces neatbilstību Distances līguma noteikumiem, nosūtot brīvas formas iesniegumu, kas satur Pircēju identificējošu informāciju (vārds, uzvārds, e-pasta adrese) un informāciju par neatbilstošu preci (nosaukums, cena, skaits, iegādes/saņemšanas datums, defekta apraksts) vienā no šo Noteikumu 5.3. punktā minētajiem veidiem.
  2. Pircējs, kuram pārdota Distances līguma noteikumiem neatbilstoša prece var izvirzīt PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM vienu no sekojošām prasībām:
   1. bez atlīdzības un saprātīgā termiņā novērst preces neatbilstību;
   2. apmainīt preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība Distances līguma noteikumiem;
   3. atcelt Distances līgumu un atmaksāt par preci samaksāto naudas summu;
   4. samērīgi samazināt preces cenu.
  3. Vispirms Pircējs izvirza PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM vienu no sekojošām prasībām:
   1. bez atlīdzības un saprātīgā termiņā novērst preces neatbilstību;
   2. apmainīt preci pret tādu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība Distances līguma noteikumiem.
  4. PAKALPOJUMU sniedzējs var atteikties novērst preces neatbilstību Distances līguma noteikumiem vai veikt preces apmaiņu, ja tas nav iespējams vai radītu PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM izmaksas, kas nav samērīgas, ņemot vērā preces vērtību bez neatbilstības un neatbilstības nozīmību.
  5. Ja Pircējs ir pieprasījis, lai Distances līgums tiktu atcelts, Pircējs uz PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA rēķina atdod pārdevējam preces un PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS atmaksā Pircējam par precēm samaksāto naudas summu brīdī, kad tiek saņemtas preces vai kad patērētājs ir iesniedzis pierādījumu tam, ka preces ir nosūtītas atpakaļ. Neatbilstošās preces var nosūtīt vai nodod klātienē Muzejā, Ķeguma prospektā 7/9, Ķegumā, Ogres novadā, Latvijā, LV-5020. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Pircējs izmantoja sākotnējam darījumam, ja vien Pircējs nav skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi.
  6. Ja preces neatbilstība Distances līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas preci izmantot, Pircējs nevar prasīt, lai Pārdevējs atceļ Distances līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.
  7. PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS nav atbildīgs par to, ka E-veikalā tiešsaistē esošās preces pēc to krāsas, formas vai citiem parametriem var neatbilst preču faktiskajam izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantotā displeja īpašību dēļ.
 8. Citi noteikumi
  1. E-biļešu, pakalpojumu un preču iegādes, kā arī pakalpojumu saņemšanas ietvaros Pircēja sniegto personas datu apstrādi PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS veic atbilstoši AS "Latvenergo" Personas datu apstrādes principiem, nodrošinot Latvenergo koncerna Enerģētikas muzeja pieejamību.
  2. Iegādātās E-biļetes un preces aizliegts izmantot komerciālos nolūkos, t.sk. reklāmas vai mārketinga kampaņās bez PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA rakstiskas atļaujas.
  3. E-biļešu kopēšana un tālākpārdošana ir aizliegta.
  4. Visi strīdi, kas rodas starp Pircēju un PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU, ir risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem – tiesā.
  5. Ja Pircējam ir pretenzijas par saņemto pakalpojumu, tad tam ir jāsniedz PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM atbilstošs iesniegums, norādot Pircēju identificējošu informāciju, kā arī iesnieguma pamatojumu. Iesniegums nosūtāms uz PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA juridisko adresi vai elektroniskā veidā uz e-pastu muzejs@latvenergo.lv.

.