Ilgtspējas indeksa Platīna kategorijā AS “Latvenergo” saņem augstāko novērtējumu savā vēsturē – 97,2%


2018. gada Ilgtspējas indeksa noslēguma ceremonijā 14. jūnijā AS “Latvenergo” sesto gadu pēc kārtas saņēma Ilgtspējas indeksa Platīna (augstāko) kategoriju – uzņēmuma ilgtspējas novērtējumu atbilstoši starptautiskām prasībām visos korporatīvās sociālās atbildības virzienos. šāda novērtējuma saņemšanu veicināja pārdomātas investīcijas enerģijas ražotņu modernizācijā, rūpes par vidi, darbiniekiem un klientiem, laba pārvaldība un citi ilgtspējīgi risinājumi enerģijas ražošanā un tirdzniecībā. AS “Latvenergo” saņēma augstāko kopējo novērtējumu savas dalības vēsturē – 97,2%.

Āris Žīgurs, AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs:  “Saņemot apbalvojumu, vēlos uzsvērt, ka ilgtspēja ir tas, ko ne mums, ne citiem uzņēmumiem nenosaka neviens tiesību akts, bet tik un tā mums ir ļoti būtiska, - tā ir mūsu brīva griba, pašsaprotama un dabiski piemītoša visā, ko dara Latvenergo. Ilgtspēja ir tās vides, kurā mēs dzīvojam, nodošana nākamajām paaudzēm, lai dzīves līmenis nepasliktinātos un saglabātos visas pilnvērtīgas dzīves iespējas. Latvijas sabiedrībai elektroenerģija ir nepieciešama šodien, rīt un arī pēc desmit gadiem. Redzot, kā iepriekšējos 20 - 25 gados ir attīstījušās mobilās un digitālās tehnoloģijas, visticamāk, nākamajos 20 gados līdzīga revolūcija gaidāma arī enerģētikas nozarē. Tas ir ilgtspējas izaicinājums – paredzēt, ka nākotnes elektrifikācijai vajadzēs vairāk elektroenerģijas un saražot to ilgtspējīgi ar bezizmešu tehnoloģijām. Tāds ir arī Latvenergo stratēģiskais mērķis – attīstīt ģenerāciju, kas labākajā veidā izmanto mūsu valsts dabas un ģeogrāfiskās priekšrocības.”

2017.gads koncernā aizritējis pārmaiņu un modernizācijas zīmē, kā arī šis ir bijis viens no gadiem, kad lielākajā mērā izpaudusies pozitīvā Latvenergo un vides mijiedarbība. Ražotņu modernizācija, vide, attiecības ar darbiniekiem – tie ir ilgtspējas stūrakmeņi, kas nodrošinās koncerna izaugsmi arī turpmāk. Turpinās Daugavas HES rekonstrukcijas darbs, kas nākotnē ļaus saražot vairāk elektroenerģijas no izmantotā ūdens daudzuma. Uzsākti jauni un tiek turpināti esošie vides aizsardzības projekti, mazinot gan saimnieciskās darbības ietekmi, gan arī veicinot darbinieku un sabiedrības iesaisti. Izaicinājums ir darbības efektivitātes un digitalizācijas programma, kas ilgtermiņā nodrošinās līdzekļu ietaupījumu, vienlaikus nodrošinot nemainīgi augstu servisu un to pat uzlabojot.

Ilgtspējas indeksā AS “Latvenergo” piedalās jau kopš 2010.gada. AS “Latvenergo” 2010. un 2011.gadā saņem Sudraba, 2012.gadā – Zelta, 2013. - 2018.gadā – Platīna novērtējumu. 2018.gadā AS “Latvenergo” saņem augstāko kopējo novērtējumu savas dalības vēsturē – 97,2%.

Ilgtspējas indeksa Platīna grupu pārstāv SIA “CEMEX”, AS “Cēsu alus”, SIA “”Ventspils nafta” termināls”, AS “SEB banka”, SIA “Rimi Latvia”, SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, Rīgas Tehniskā universitāte, VAS “Latvijas dzelzceļš”,  Pašvaldības SIA “Ventspils reiss”, AS “Swedbank”, VAS “Latvijas Loto” un AS “Latvenergo”.

“Ilgtspējas indekss” ir stratēģisks vadības instruments, kas palīdz uzņēmumiem novērtēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni piecās jomās – stratēģijā, tirgus attiecībās, darba vidē, vidē un vietējā kopienā. Vienlaikus tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt ilgtspējīgu attīstību. Iniciatīvas partneri ir Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts un nacionālā mēroga sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība.

šogad Ilgtspējas indeksā novērtējumu pilnībā veica vairāk nekā 80 Latvijas uzņēmumu. Platīna vērtējumu saņem uzņēmumi, kuru kopējais ilgtspējas indekss pārsniedz 90 %. Tas nozīmē, ka uzņēmums korporatīvo atbildību ir pilnībā integrējis savā darbībā, un tajā ir noteikti atbildīgie gan valdes, gan izpildītāju līmenī.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv