AS “Latvenergo” septīto reizi saņem ģimenei draudzīga komersanta statusu


šodien, 2018. gada 13. Jūnijā, Atbildīgu ideju tirgus konferences ietvaros AS “Latvenergo” jau septīto gadu saņēma Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Apliecību par ģimenei draudzīga komersanta statusu, kas apliecina rūpes par darbinieku un klientu ģimenēm.

Lai veicinātu ģimenisko vērtību stiprināšanu sabiedrībā un uzlabotu ģimenēm piemērotu dzīves un darba vidi, Labklājības ministrija ikgadēji vērtē uzņēmumus, piešķirot tiem Ģimenei draudzīga komersanta novērtējumu. Lai to iegūtu, uzņēmumiem ir jāveic pašnovērtējums pēc Ilgtspējas indeksa rādītājiem.

Ģimenei draudzīga komersanta novērtējumu piešķir uzņēmumiem, kas īsteno ģimenei draudzīgu politiku gan savā komercsabiedrībā, gan plašākas sabiedrības kontekstā, piemēram, sniedzot pakalpojumus un nodrošinot atbilstošu darba vidi. Kā galvenais kritērijs šī novērtējuma piešķiršanai ir telpu un aprīkojuma atbilstība bērna vajadzībām, tai skaitā bērnam ar īpašām vajadzībām un ģimenes ar bērniem vajadzībām. Tāpat vērtē arī nodarbināto veselības aizsardzību darbavietā, uz klientu orientētu pakalpojumu sniegšanu, atbalsta nodrošināšanu bērniem un ģimenēm veltītiem pasākumiem, iesaistīšanos labdarības pasākumos, kā arī komersanta politiku, kas vērsta uz darbinieku efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, piemēram, attālināto darbu, elastīgu vai saīsinātu darbalaiku u.c.

Vērtējot bērnus un ģimenes atbalstošu darbību AS "Latvenergo", bez ikdienā nodrošinātā atbalsta darbiniekiem ar bērniem ir jāuzsver arī iesaiste dažādos pasākumos - ar labdarības organizāciju Ziedot.lv konkursa kārtībā atbalstot sociāli nozīmīgus projektus, atbalstot labdarības fondu “Nāc līdzās!”, ziedojot datortehniku Latvijas skolām, gan arī darbiniekiem ik gadu iesaistoties ziedojumu vākšanā trūkumā nonākušiem iedzīvotājiem.

Pretendējot uz Ģimenei draudzīga komersanta statusu, uzņēmumiem ir iespēja demonstrēt savu pieredzi un vērtības plašākai sabiedrībai, vienlaikus rādot piemēru arī citiem komersantiem.

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību atbildīgas uzņēmējdarbības praksei un ilgtspējīgas attīstības principu ievērošanai, biedrība "Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts" sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienību ikgadēji organizē Ilgtspējas nedēļu. šogad tās ietvaros notiek izstāde "Izdeg-Tie", biznesa mītaps "Bizness tiekas ar valsti", Atbildīgu ideju tirgus konference un Ilgtspējas indeksa noslēguma ceremonija.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv