Jūlijā Ķeguma HES ūdenskrātuvē uzturēs pazeminātu ūdenslīmeni


AS “Latvenergo” šajā vasarā no 1.jūlija līdz 31.jūlijam Ķeguma hidroelektrostacijas ūdenskrātuvē uzturēs pazeminātu ūdenslīmeni. šajā periodā paredzēts veikt hidrotehnisko būvju atjaunošanu Pļaviņu HES lejas bjefā un Ķeguma HES augšējā bjefā.

Atbildīgi rūpējoties par Daugavas hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu*, 2018.gadā laikā no 1.jūlija līdz 31.jūlijam tiks veikti šādi remontdarbi:

  • Ķeguma HES piestātnes un savienojošā dambja  atjaunošanas remonts;
  • betonēto virsmu atjaunošana Pļaviņu HES labā krasta atbalstsienā;
  • betonēto nogāžu atjaunošana Pļaviņu HES atvadkanāla kreisajā krastā.

Galvenie atjaunošanas darbi mainīgā ūdens līmeņa zonā ir bojātā betona atkalšana, stiegrojuma attīrīšana, pretkorozijas apstrāde, papildu stiegrojuma montāža, betonēšana, virsmu aizsargpārklājuma uzklāšana, temperatūras un deformācijas šuvju remonts un izveide.

Darbu veikšanai AS “Latvenergo” pazeminās ūdens līmeni Ķeguma HES ūdenskrātuvē līdz augstuma atzīmei 30,55 m Latvijas augstumu sistēmā (LAS). Remontdarbu izpildes laikā tiek iekļautas arī tās dienas, kas nepieciešamas, lai ūdenskrātuves līmeni pazeminātu līdz paredzētājai atzīmei, un līmeņa atjaunošanai līdz normālam darba režīma līmenim.

Ūdens līmeņa pazemināšana Ķeguma HES ūdenskrātuvē notiks pakāpeniski atbilstoši Valsts vides dienesta (VVD) Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes izsniegtās Ūdens resursu lietošanas atļaujas nosacījumiem. Augstāk minēto remontdarbu veikšanai ir saņemts saskaņojums no VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes.

Iedzīvotājiem un uzņēmējiem ūdenslīmeņa pazemināšanas periodu tiek piedāvāts izmantot savām vajadzībām, piemēram, krastu nostiprināšanai, piestātņu izbūvei u. c., kā arī pludmales zonu labiekārtošanai un sakopšanai, brīdinot par šādām aktivitātēm AS “Latvenergo”.

Aktuālais ūdenslīmeņa izmaiņu statuss Daugavas HES ūdenskrātuvēs būs atrodams AS “Latvenergo” mājaslapā. Iedzīvotājiem tiks sniegta informācija reģionālajos laikrakstos, pašvaldību izdevumos un to mājaslapās, kā arī Daugavas krastu novadu konkrētiem uzņēmējiem tiks nosūtītas informatīvas SMS.


* Likums „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu”;  citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie dokumenti.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv