Hidrotehnisko būvju apsekošanai īslaicīgi pazeminās ūdenslīmeni Rīgas HES ūdenskrātuvē


Lai nodrošinātu Ķeguma HES un Rīgas HES hidrotehnisko būvju uzturēšanu un drošību atbilstoši normatīvajiem aktiem, to apsekošanai laikā no 6. septembra līdz 8. septembrim Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuvē uzturēs pazeminātu ūdenslīmeni līdz atzīmei 16,25 m Latvijas augstuma sistēmā.

Ūdens līmenis Rīgas HES ūdenskrātuvē tiks pakāpeniski samazināts 6.septembrī. Pēc apsekošanas darbu pabeigšanas tā pakāpeniska paaugstināšana sāksies 8.septembrī, sasniedzot normālu līmeni 9.septembrī.

Līmeņa pazeminājuma laikā Ķeguma HES lejas bjefā  un Rīgas HES augšas bjefā veiks hidrotehnisko būvju mainīgās un zemūdens zonas apsekošanu un ģeodēziskos mērījumus. šos darbus iespējams veikt, tikai uz laiku pārtraucot Rīgas HES darbu un pazeminot ūdens līmeni ūdenskrātuvē.

Ūdens līmenis ūdenskrātuvē tiks uzturēts pieļaujamās ūdens līmeņa robežās atbilstoši ūdens resursu lietošanas atļaujai. Ūdens līmeņa pazemināšanai Rīgas HES ūdenskrātuvē, laika periodā no 6. septembra līdz 8. septembrim, ir saņemta Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes atļauja.

Atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai AS "Latvenergo" pienākums ir rūpēties par Daugavas hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv