Ar vērienīgu talku Latvenergo sāk Pērses upes tīrīšanu


8.septembrī ar vērienīgu talku sākās AS ”Latvenergo” iniciētais vides projekts Daugavas pietekas Pērses tīrīšana, kas noritēja Kokneses novada Iršu pagastā. Talkā brīvprātīgi piedalījās vairāk nekā 90 dalībnieku – AS “Latvenergo” darbinieki ar ģimenēm, Kokneses novada domes un biedrības “Mēs zivīm” pārstāvji.  Talkā iztīrīts upes posms aptuveni viena kilometra garumā.

AS “Latvenergo” kā videi draudzīgs elektroenerģijas ražotājs nepārtraukti pilnveido savas darbības, lai saglabātu un uzlabotu vides bioloģisko daudzveidību.Elektroenerģijas ražošanā tiek izmantoti Daugavas atjaunīgie resursi – ūdens. Daudzas Daugavas pietekas vairāku gadu garumā daudzviet ir aizsprostotas ar sakritušiem kokiem, izveidotiem bebru dambjiem, sanešu un ūdensaugu radītiem  sēkļiem.AS “Latvenergo” sakopšanas darbu mērķis Daugavas baseina upēs ir palīdzēt tām dabiski atjaunoties, uzlabojot vides apstākļus un ilgtermiņā izvērtējot  tīrīšanas ietekmi uz bioloģisko daudzveidību. Upju sakopšanas projekti ir AS „Latvenergo” papildu  iniciatīva vides jomā.

Māris Kuņickis, AS “Latvenergo” Ražošanas direktors: “AS “Latvenergo” ir vairāku gadu pieredze vides projektu īstenošanā, kas saistīta ar Daugavu un tās teritorijām.  2014.gadā Aiviekstes pietekā Aronas upē ielaidām 30 tūkstošus strauta foreles mazuļu, lai sekmētu šīs zivju sugas pavairošanos Daugavas upes baseina mazajās foreļupēs. 2017. gadā sākām jaunu iniciatīvu - uzņemties atbildību par kādu no Daugavas baseina upēm, palīdzot tām atjaunoties. Pirmā iztīrītā upe bija Vedze, kurā  ielaidām arī foreļu mazuļus,  šogad izvēlējāmies Pērsi, kas ir viena no skaistākajām Daugavas pietecēm. Talkā iztīrot upi no kokiem un sanešiem, palīdzēsim tai atjaunot tecējumu, dzīvot un elpot. Tālā vēsturē  mūsu senči ir dzīvojuši dziļā saiknē ar dabu. Mūsdienās, kad lielā industrija ir tik ļoti ienākusi ikdienā, mums nākas arvien vairāk atgriezties pie dabas un no jauna tai palīdzēt, vienlaikus palīdzot sev un atceroties, ka arī mēs esam dabas sastāvdaļa. Ir liels prieks, ka esam tik daudz un plaši pārstāvēti. Paldies Kokneses novada  domei un “Mēs zivīm” par līdzdalību talkā.”

Dainis Vingris, Kokneses novada domes priekšsēdētājs: “Paldies Latvenergo un vides speciālistiem, kas ieteica izvēlēties Pērsi. Tā ir viena no dabas ainavām, kas iekļauta Latvijas nacionālo bagātību sarakstā. Latvija nav liela, un katra ainava ir dabas vērtība, tādēļ liels prieks, ka varēsim kopā šo upi sakārtot.  Mums kā novadam ir svarīgi, lai sakoptu vietu būtu arvien vairāk, jo tas sekmē teritorijas attīstību nākotnē.”

Agnija Skuja, Latvijas Universitātes hidrobioloģe: “Pērses talkas vieta ir ļoti skaistā, strauji tekošā posmā. Jo upīte ir mazāka, jo tai ir grūtāk pašai atjaunoties, it īpaši, ja tajā daudz sakritušas koksnes. Un, ja tās ir par daudz, tad jāveic šādi apsaimniekošanas pasākumi. Straujteces posmā pats svarīgākais, lai visas sugas, kas raksturīgas šādām vietām, spētu dzīvot, tādējādi, izņemot sakritušos kokus, mums jāatjauno tecējums. Rezultātu varēs redzēt pēc lielajiem ūdeņiem rudenī un pavasarī, kad atjaunosies akmeņainais substrāts.”

Ivars Dubra, biedrības “Mēs zivīm” vadītājs: “Pērsi tīrīsim trīs gadu garumā. Vidēji katru gadu tiks sakopti    no 12 līdz 14 km. Upei dažos posmos ir lieli koku sanesumi, to iztīrīšana prasa vairāk darba un laika.”

Pērses sakopšana noritēs trīs gadus, un šajā projektā paredzēts:

  • veikt upes apsekošanu, gultnes attīrīšanu no sanesēm un sakritušajiem kokiem, aizsprostiem visā upes garumā, organizēt talkas sadarbībā ar biedrību „Mēs zivīm”;
  • sadarbībā ar  Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu „BIOR" veikt ihtiofaunas un zivju resursu izpēti un izvērtēt veikto sakopšanas darbu nozīmīgumu un ietekmi uz bioloģisko daudzveidību.   

AS "Latvenergo” ar savu piemēru un profesionālo darbību vēlas aicināt sabiedrību (pašvaldības, upju krastu īpašniekus u. c.) pievērst uzmanību upju tīrīšanas un vides uzlabošanas aspektiem kā vienam no Latvijas ilgtspējas faktoriem. Uzlabojot apstākļus, iespējams palīdzēt upes faunai, t. sk. zivīm, šādi upē uzlabojot bioloģisko daudzveidību  un vienlaikus veicinot upes pašattīrīšanos. 

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv