Hidrotehnisko būvju apsekošanai Ķeguma HES ūdenskrātuvē pazeminās ūdens līmeni


Lai nodrošinātu hidrotehnisko būvju uzturēšanu un drošību atbilstoši normatīvajiem aktiem, AS “Latvenergo”  22. un 23.septembrī no plkst. 8.00 līdz 17.00 veiks Pļaviņu HES lejasbjefa apsekošanu.

šo darbu sagatavošanās procesam un nodrošināšanai Ķeguma HES ūdenskrātuvē no 18. septembra līdz 22. septembrim pakāpeniski pazeminās ūdenslīmeni līdz atzīmei 30.65 metri Latvijas augstumu sistēmā (LAS-2000,5).

Līmeņa pazeminājuma laikā Pļaviņu HES lejas bjefā veiks hidrotehnisko būvju mainīgās un zemūdens zonas apsekošanu un ģeodēziskos mērījumus.

Ķeguma HES ūdenskrātuvē normāla ūdenslīmeņa atjaunošana sāksies  23.septembrī no pl.17.00 līdz 24.septembra vakaram.

Ūdens līmenis ūdenskrātuvēs tiks uzturēts pieļaujamās ūdens līmeņa robežās atbilstoši ūdens resursu lietošanas atļaujai.

AS “Latvenergo” ir atbildīga par drošu Daugavas hidroelektrostaciju ekspluatāciju un hidrotehnisko būvju drošumu.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv