Zelta un Sudraba apbalvojums Latvenergo autoparkam


Konkursā “Drošākais uzņēmuma autoparks” Latvenergo koncerna vieglais autoparks ir ieguvis Zelta apbalvojumu un Latvenergo koncerna meitassabiedrības AS “Sadales tīkls” speciālās tehnikas autoparks  ir ieguvis Sudraba apbalvojumu. Konkursā nozares eksperti un atbildīgo institūciju pārstāvji izvērtē Latvijā strādājošo uzņēmumu autoparkus un nosaka drošākos no tiem. 

Konkursa balvas tiek piešķirtas piecās kategorijās – Pasažieru pārvadātāji; Vietējie (Baltijas valstu) kravu pārvadātāji un speciālā pielietojuma autoparki; Starptautiskie kravu pārvadātāji; Zemāka riska autoparki; Valsts un pašvaldību autoparki. Nominācijā “Zemāka riska autoparki” Latvenergo koncerna vieglais autoparks ieguva Zelta kategoriju, bet nominācijā “Vietējie (Baltijas valstu) kravu pārvadātāji un speciālā pielietojuma autoparki AS “Sadales tīkls” ieguva Sudraba kategoriju.

Kategorija Zemāka riska autoparki, kurā uzvarētājs ir Latvenergo koncerns, apvieno uzņēmumus ar saviem autoparkiem – AS “Rīgas Siltums”, AS “Gaso”, AS "Conexus Baltic Grid", AS “Aldaris”, u.c., savukārt, kategorija Vietējie (Baltijas valstu) kravu pārvadātāji un speciālā pielietojuma autoparki, kurā AS “Sadales tīkls” ieguva Sudraba kategoriju, apvieno uzņēmumus ar saviem autoparkiem – SIA "CEMEX", VAS Latvijas autoceļu uzturētājs, Neatliekamas medicīniskās palīdzības dienests u.c.

Atbildīga attieksme pret darbiniekiem, autovadītāju labsajūtas un prasmju vairošana un stresa faktoru mazināšana līdz ar pastāvīgu autoparka tehniskā stāvokļa uzlabošanu – tās ir Latvijas uzņēmumu autoparku “zelta” īpašības, liecina gada balvas “Drošākais uzņēmuma autoparks 2018” rezultāti.

Konkursā iegūtais novērtējums ļauj apskatīt iepriekš paveikto, dalīties savstarpējā pieredzē un saskatīt tās iespējas, kurās ir iespējami uzlabojumi. Žūrija vērtēja uzņēmumu autoparkus četrās vērtību kategorijās – Autoparku raksturojošie parametri un tehniskais nodrošinājums; Uzņēmuma politika un rīcība attiecībā uz negadījumiem, to uzraudzību un vadību; Uzņēmums un tā vadības iesaiste risku vadībā; Cilvēkresursi (autovadītāji, to atlase, apmācības, atbildība un kontrole).

Augsto Latvenergo koncerna novērtējumu pamatā ir katra koncerna darbinieka pozitīvā attieksme un individuāls ieguldījums. Raugoties uz koncerna novērtējumu no autoparku pārvaldības labās prakses piemēriem, pozitīvs žūrijas komisijas atzinums saņemts par autoparka tehnisko uzturēšanu un  ieguldījumu mūsdienīgu darba apstākļu un sociāli atbildīgas darba vides izveidē. Tika izcelts ieguldījums modernas transporta uzskaites sistēmas un saistīto procesu automatizācijas izveidē, telemātikas risinājumu attīstībā, braucēju datu analīzes, motivācijas un apmācības programmu attīstībā, kā arī atzinīgi tika novērtēti uzsāktie mobilitātes risinājumu attīstības projekti izmantojot viedtālruņus. Liela nozīme pozitīvā novērtējumā ir iekšējai starp-funkciju sadarbībai saistītajos procesos, kā arī kopējās izpratnes veidošanā virzībai uz mūsdienīgu, atbildīgu un efektīvu autoparka vadību.

Konkursa mērķis ir stiprināt Latvijas uzņēmumos izpratni un vajadzību pēc droša uzņēmuma autoparka un veicināt labo praksi to pārvaldībā. Konkursu organizē apdrošināšanas sabiedrība BALTA sadarbībā ar Satiksmes ministriju. Gada balvu atbalsta un izpratni par ilgtspējīgu un sociāli atbildīgu autoparku pārvaldi palīdz veicināt Ceļu satiksmes drošības direkcija, SIA SEB līzings, biedrība „Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts” (InCSR), SIA Circle K Latvia, Latvijas Darba devēju konfederācija, SIA Volvo Truck Latvia, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija un Latvijas Pašvaldību savienība.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv