Latvijas izcilie uzņēmumi: lielākās iespējas inovācijām ir 5G interneta, mākslīgā intelekta, robotizācijas un e-mobilitātes jomās


Būtiskākais izaicinājums inovāciju radīšanai: nevēlēšanās kļūdīties

4. aprīlī notiekošā “Latvijas Izcilo uzņēmumu Inovāciju Foruma” dalībnieki aptaujā atzina, ka būtiskākās iespējas inovācijām piedāvā 5G interneta attīstība, ko starp lielākajām iespējām ierindo 54% Foruma dalībnieku, kam seko mākslīgā intelekta tehnoloģiju iespējas (53%), automatizācijas un robotizācijas tehnoloģijas (53%) un e-mobilitātes risinājumi (46%). Vairāk nekā 100 Foruma dalībnieki tika lūgti atzīmēt vairākas potenciālās attīstības iespējas. 

Forumu šodien atklāja Latvijas Republikas Ministru prezidents Krišjānis Kariņš un Ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro. Foruma iniciatīvas dalībnieki ir AS “Latvenergo”, AS “Latvijas valsts meži”, SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, SIA “Tet”, VAS “Latvijas dzelzceļš”, VAS “Latvijas Pasts”, VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, VAS “Elektroniskie sakari”, kā arī Pārresoru koordinācijas centrs.

“Inovāciju ieviešana valsts kapitālsabiedrību darbā, savstarpējā sadarbība rada nepieciešamo dzirksti valsts attīstībai. Tās ir jaunas iespējas peļņai, nodarbinātībai, izaugsmei, kā arī sniedz pozitīvu signālu un motivāciju citiem uzņēmumiem. Pārkāpjot tradicionālos priekšstatus par to, ko dara valsts uzņēmumi, tiek bruģēts ceļš uz valsts kopējo ekonomisko attīstību ilgtermiņā,” Forumā uzsvēra Krišjānis Kariņš, Latvijas Republikas Ministru prezidents.

“Ekonomikas ministrijas īstenotās inovācijas politikas mērķi un pakārtotās rīcības ir vērstas uz uzņēmumu inovācijas spēju palielināšanu. Mēs domājam par veidiem kā sekmēt uzņēmumu investīcijas pētniecībā, tehnoloģiju attīstīšanā un inovācijā tās dažādajās izpausmēs. Es saredzu sinerģiju starp šīm iniciatīvām nākotnē un valsts kapitālsabiedrību lomas palielināšanai kopējā Latvijas inovācijas ekosistēmā,” saka Ralfs Nemiro, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrs.

Starp citām būtiskām inovāciju iespējām Foruma dalībnieki atzina arī atjaunīgās enerģijas tehnoloģiju attīstību (39%) un videi draudzīgu patēriņa tendenču radītās iespējas (arī 39%).

Savukārt, par lielākajiem izaicinājumiem inovāciju radīšanai un ieviešanai Foruma dalībnieki atzina nevēlēšanos kļūdīties, ko par būtiskāko izaicinājumu atzina 53% vairāk nekā simts Foruma dalībnieku, kamēr 50% aptaujas respondentu kā izaicinājumu atzīmēja pagaidām nepietiekamas inovāciju tradīcijas, kam seko spēcīgu ideju trūkums (32%) un nepietiekama zinātnes un izpētes jauda (27%).

Jāatzīmē, ka tikai katrs piektais Foruma dalībnieks starp lielākajiem izaicinājumiem inovāciju radīšanai norādīja kapitāla pieejamības trūkumu un tikai katrs ceturtais domā, ka veiksmīgu inovāciju ieviešanai Latvijas uzņēmumiem ir pārāk mazs tirgus.  

Pagājušajā gadā virkne Latvijas izcilo uzņēmumu apvienojās inovāciju veicināšanas iniciatīvā, lai radītu Latvijas uzņēmumu tīklošanās platformu labākās prakses, ideju un inovāciju stratēģiju apmaiņai. Iniciatīvas mērķis ir stiprināt pastāvīgu inovāciju kultūru katrā uzņēmumā, kas veicinātu praktisku, komerciāli ilgtspējīgu inovāciju izstrādi un ieviešanu Latvijas ekonomikas attīstībai un eksporta jaudas palielināšanai gan katrā uzņēmumā atsevišķi, gan tiem sadarbojoties. šīs kustības atskaites punkti ir regulāras tikšanās, kuras organizē iniciatīvas dalībnieki, un šoreiz Forumu organizē AS “Latvenergo”. Rudenī nākamo Latvijas Izcilo uzņēmumu Inovāciju Forumu organizēs SIA “Tet”.

Foruma prezentācijas skatīt pielikumā.

 

Papildu informācija:

Jānis Austriņš
“MM&A|Hill + Knowlton Strategies”
Latvijas Izcilo uzņēmumu inovāciju Foruma mediju kontaktiem
M: + 371 29 168 967
E: janis.austrins@mmacomms.lv

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv