Latvenergo iepazīstina ar uzņēmuma inovācijām starptautiskā konferencē “EPE 2018”


Energoelektronikai un inovācijām enerģētikā veltītajā starptautiskajā konferencē “EPE 2018” piedalās vairāki Latvenergo koncerna speciālisti. Līdz ar globālajām pasaules attīstības tendencēm mainās arī enerģētikas jomas uzņēmumu darbības stratēģijas. Tādēļ arī Latvenergo stratēģijā galvenie mērķi ir saistīti ar inovācijām un digitalizāciju, šobrīd gūstot jau pirmos rezultātus.  

Tiekoties enerģētikas un elektrotehnikas zinātniekiem no visas pasaules, bez teorētisko zināšanu apmaiņas liela nozīme ir arī tam, kā zinātniskie atklājumi tiek ieviesti uzņēmējdarbībā. Latvenergo koncerns ir starp enerģētikas uzņēmumiem, kas gan ražotņu rekonstrukcijās, gan tīkla pakalpojumā, gan arī ikdienas klientu apkalpošanā izmanto inovatīvākos risinājumus. Konferencē “EPE 2018” piedalās vairāki koncerna speciālisti, lai dalītos savā pieredzē un praktiskos risinājumos.

“Patlaban straujāk nekā jebkad vēsturē inovācijas rada izmaiņas ne tikai tehnoloģiju vidē,  bet sabiedrībā kopumā. Globālo tendenču radītās izmaiņas par pasaules virzītājspēku ir padarījušas datus un digitalizāciju, pārveidojot gan uzņēmējdarbību, gan arī savstarpējās attiecības. Enerģētikā ieguvēji būs tie, kas pirmie izmantos globālās tendences lokālā mērogā, digitalizējot savus pakalpojumus un ieviešot viedus risinājumus. Latvenergo katrā savā darbības jomā ir izvirzījusi stratēģiskos mērķus ar ambīciju būt pirmajiem. Piemēram, vīzija, kas tūlīt jau būs realitāte – elektrības tīkls, ko mēs līdz šim esam asociējuši kā tikai balstus un vadus, pats nosūta paziņojumu par radušos traucējumu uz planšeti montierim, kurš tajā brīdī var atrasties mājās,” Latvenergo inovāciju un digitalizācijas virzienu raksturo Māris Balodis, AS “Latvenergo” Izpētes un attīstības direktors.

Koncerna ražotnes ir ne tikai moderni rekonstruētas, tajās atbilstoši konferences tematikai arvien vairāk tiek izmantotas jaunas tehnoloģijas un viedie risinājumi, tādējādi tās padarot arvien efektīvākas. Oļegs Linkevičs, AS “Latvenergo” Attīstības daļas vadītājs, norāda: “Mūsu uzņēmums ir ieinteresēts attīstīt zināšanas un kompetences šajā jomā arī turpmāk. Viens no spilgtākajiem piemēriem ir Rīgas TEC-2 palīgiekārtu daļas rekonstrukcijas projekts, kura ietvaros ir modernizēta palīgiekārtu elektrobarošanas sistēma, uzstādot siltumtīklu cirkulācijas sūkņu efektīvas darbības nodrošināšanai vairākus augstsprieguma frekvenču pārveidotājus un paaugstinot automatizācijas līmeni. Sistēmas pārbūves rezultātā siltumtīklu ūdens pārsūknēšanai patērētā jauda samazinās līdz pat 50 %.

Kā liecina globālās digitalizācijas tendences, aizvietojot cilvēka roku darbu automātiskos procesos, ir ne tikai finansiāls ieguvums, bet aug arī kvalitātes līmenis. Latvijā to ir panākusi AS “Sadales tīkls” – ieviešot viedos skaitītājus, jau šobrīd 80 % no valstī patērētās elektroenerģijas tiek uzskaitīti automātiski, tātad netērējot cilvēkresursus datu nolasīšanai un attiecīgi samazinot izmaksas, tostarp transporta lietošanai.

Viedā elektrotīkla attīstība veicina ieviesto tehnoloģiju, informācijas sistēmu un datu drošību, jo tā ir ikvienas valsts nacionālās drošības sastāvdaļa. Tādēļ konferences dalībniekus līdztekus elektroniskām sistēmām AS “Sadales tīkls” iepazīstina ar ieviestajiem kiberdrošības risinājumiem un paziņojumiem, datu protokolu, datu plūsmu no elektroenerģijas skaitītāja uz informācijas sistēmām. Lai atainotu datu plūsmu no klienta līdz AS “Sadales tīkls”, uzņēmuma stendā ir uzstādīts viedais elektroenerģijas skaitītājs, kuru konferences dalībnieki varēs iepazīt ne vien no ārpuses, bet arī novērtēt tā sastāvdaļas un elementus.

Konferenci par energoelektroniku Eiropas Energoelektronikas asociācija (EPE) rīko katru gadu, šogad – Latvijā, Rīgā, vienkopus pulcējot ap 650 dalībnieku. šī ir Eiropā vērienīgākā energoelektronikas jomas konference, un to organizē Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), savukārt finansiāli atbalsta konferences Platīna sadarbības partneris AS “Latvenergo”, kas ir vadošais elektroenerģijas tirgotājs Baltijā un arī ilggadējs RTU atbalstītājs.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv