AS "Latvenergo" saņem "Ģimenei draudzīgi" statusu


Apliecinot atbildību pret darbinieku un klientu ģimenēm, šodien, 11.jūnijā, Atbildīgu ideju tirgus konferences ietvaros AS "Latvenergo" astoto gadu saņēma Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Apliecību par "Ģimenei draudzīgi" statusu. 

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dace Helmane: “AS “Latvenergo” jau ilgstoši demonstrē izcilu sniegumu ne tikai kopējos Ilgtspējas indeksa rādītājos, bet arī kritērijos, kas raksturo uzņēmuma attieksmi pret saviem esošajiem darbiniekiem, klientiem un arī nākamajām paaudzēm. Valsts kapitālsabiedrību vidū AS “Latvenergo” ir pārliecinoši līderi, apliecinot gan ietekmes pušu iesaisti, gan vienlīdzīgu pieeju un atbalstu klientiem un darbiniekiem sarežģītās dzīves situācijās, gan ieguldot jauno enerģētikas nozares speciālistu sagatavošanā.”

Jau astoto gadu šo statusu palīdz nodrošināt ilgstošs darbinieku ar bērniem atbalsts, droša un darbiniekiem pielāgota darba vide, uz klientiem orientēti pakalpojumi, kā arī ar AS “Latvenergo” īstenotais valstiskais atbalsts aizsargātajiem lietotājiem. To būtiski papildina AS "Latvenergo" papildu iniciatīvas - sadarbībā ar labdarības organizāciju "Ziedot.lv" konkursa kārtība nodrošināts atbalsts sociāli nozīmīgiem projektiem dažādos Latvijas reģionos,  darbinieku iesaiste sociālās atbildības aktivitātēs (upju sakopšana, zivju nārsta ligzdu izgatavošana un balto stārķu monitorings) un īstenotā izcilības programma darbam ar augsta potenciāla darbiniekiem.

“Nav noslēpums, ka darba laiks ir ilgākais dienas periods. Tādēļ saviem darbiniekiem to atalgojam ar papildu iespējām ģimenei – piemēram, pavisam mazo bērnu vecāki var vairāk laika pavadīt ar viņiem. Tāpat ar mūsu klientu vidi – mūsu atbildība ir radīt un piedāvāt pakalpojumus, kas katram klientam sniedz papildu ērtību, lai mājās pavadītais laiks būtu komfortabls un arī energoefektīvs, sniedzot labumu visai mājas saimei”, - Inga Kola, AS “Latvenergo” Personāla vadības direktore.

Lai veicinātu ģimenisko vērtību nostiprināšanos sabiedrībā un uzlabotu ģimeņu dzīves un darba vidi, Labklājības ministrija vairākus gadus vērtē organizācijas, piešķirot tām Ģimenei draudzīga komersanta statusu. Tā kā statusam piesakās komersanti, valsts un pašvaldību iestādes, 2019.gadā  tā nosaukums mainīts no "Ģimenei draudzīga komersanta" uz "Ģimenei draudzīgi". šo statusu iespējams saņemt uz 1 gadu, piedaloties Ilgtspējas indeksā un tā ietvaros iegūstot atbilstošu novērtējumu ekspertu noteiktajos kritērijos.

"Ģimenei draudzīgi" novērtējumu piešķir organizācijām, kas īsteno ģimenei draudzīgu politiku gan savā darbībā, gan plašākas sabiedrības kontekstā, piemēram, sniedzot pakalpojumus un nodrošinot atbilstošu darba vidi. Kā galvenais kritērijs šī novērtējuma piešķiršanai ir telpu un aprīkojuma atbilstība bērna vajadzībām, tai skaitā bērnam ar īpašām vajadzībām un ģimenes ar bērniem vajadzībām. Tāpat vērtē arī nodarbināto veselības aizsardzību darbavietā, uz klientu orientētu pakalpojumu sniegšanu, atbalsta nodrošināšanu bērniem un ģimenēm veltītiem pasākumiem, iesaistīšanos labdarības pasākumos, kā arī organizācijas politiku, kas vērsta uz darbinieku efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, piemēram, attālināto darbu, elastīgu vai saīsinātu darbalaiku u.c. "Ģimenei draudzīgi" statuss veicina klientu un darbinieku lojalitāti, paaugstina potenciālo darbinieku interesi par organizāciju un sekmē tās reputāciju.

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību atbildīga biznesa praksei, veicinātu godīgu, ētisku un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību un dalītos ar pozitīvo pieredzi biedrība "Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts" ikgadēji organizē Atbildīga biznesa nedēļu. šogad tās ietvaros notiek izstāde "Izvēles slazdā", diskusijas "Bizness tiekas ar valsti", Atbildīgu ideju tirgus konference un Ilgtspējas indeksa noslēguma ceremonija.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv