Atkārtoti augstākais Ilgtspējas indeksa Platīna novērtējums – AS “Latvenergo”


Saņemot augstāko novērtējumu savas dalības vēsturē – 97,3%  AS “Latvenergo”  apliecināja sevi kā pārliecinoša Ilgtspējas indeksa līdere, septīto gadu pēc kārtas iegūstot Platīna (augstāko) kategoriju. Uzņēmuma augsto novērtējumu atbilstoši starptautiskām prasībām visos korporatīvās sociālās atbildības virzienos veicina ilgtspējīgi kapitālieguldījumi, atbildība pret klientu, vidi un darbiniekiem, starptautiskai praksei atbilstoša pārvaldība.

AS "Latvenergo" ir viena no retajām komercsabiedrībām, kura Ilgtspējas indeksā piedalās kopš tā izveides 2010.gadā. Septīto gadu pēc kārtas saņemot tieši Platīna novērtējumu un līdz šim augstāko kopējo novērtējumu savas dalības vēsturē – 97,3%, AS “Latvenergo” raksturo ilgtermiņā pārdomāti kapitālieguldījumi ģenerācijas iekārtās un būvēs, klientu vajadzībām pielāgoti produkti, ieinteresēto pušu priekšlikumu uzklausīšana un īstenošana, rūpes par vidi, darbinieku vajadzībām atbilstoša darba vide, starptautiskai praksei atbilstoša pārvaldība un citi ilgtspējīgi risinājumi veicināja šāda novērtējuma saņemšanu.

Āris Žīgurs, AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs: "Energoapgādes uzņēmumu ilgtspēja bieži asociējas ar būvēm un iekārtām enerģijas ģenerācijai, par kuru kvalitāti pastāvīgi rūpējamies. Mēs uz ilgtspēju raugāmies plašāk – kā uz sabiedrības, vides un ekonomisko attīstību, lai arī nākamās paaudzes varētu dzīvot tīrā vidē un bez ierobežojumiem saņemt nepieciešamos produktus/ pakalpojumus. Latvenergo ilgtspēja ir arī zinošos un motivētos darbiniekos. Ikgadēji īstenojam un iesaistāmies vairākās izglītības un zinātnes aktivitātēs, lai ieinteresētu jauniešus skolā apgūt eksaktos priekšmetus un studēt enerģētiku. 2018.gadā uzsākta un turpinās AS "Latvenergo" Izcilības programma darbam ar augsta potenciāla darbiniekiem.  Īstenojam šīs un citas aktivitātes, lai arī turpmāk nozarei un Latvijai būtu augstas raudzes speciālisti ikdienas darbam ar sarežģītām ģenerācijas iekārtām."

Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja: “AS "Latvenergo" ir vieni no retajiem, kuri Ilgtspējas indeksa novērtējumu veikuši visus desmit gadus. Neskatoties uz izcilajiem rezultātiem un augsto platīna novērtējumu, nemitīgi tiek meklētas izaugsmes iespējas un uzlabots sniegums gan attiecībā uz darba vidi, gan savu lomu vietējā kopienā. Ne tikai valsts kapitālsabiedrību, bet arī privāto uzņēmumu vidū joprojām nepārspēts ir AS "Latvenergo" sniegums vides kritērijos.”

Kopumā Latvenergo koncernā 47% no visa elektroenerģijas apjoma 2018.gadā izstrādāti no atjaunīgajiem energoresursiem, lai arī  pagājušajā  gadā reģionā bija viena no viszemākajām ūdens pietecēm novērojumu vēsturē, kas ievērojami samazināja elektroenerģijas izstrādi Daugavas HES. šādos laika apstākļos AS "Latvenergo" izmantoja savu diversificēto ražotņu priekšrocības un Rīgas TEC saražoja vēsturiski lielāko elektroenerģijas apjomu 2018.gadā – 2,6 TWh.

2019.gadā AS "Latvenergo" uzsāka dabasgāzes tirdzniecību Latvijas mājsaimniecībām un aktīvi darbojas saules paneļu segmentā. AS "Latvenergo"  ir pirmais elektroenerģijas ražotājs Latvijā un Baltijas valstīs ar savu e-veikalu (elektrumveikals.lv). Tajā jau sākusies LED spuldžu, viedās mājas ierīču un elektrisko skrejriteņu tirdzniecība.  Elektrum.lv portālā ir izveidota izglītojoša sadaļa, ar kuras palīdzību ikviens var izvēlēties sev atbilstošākās LED spuldzes.

Papildus 11.jūnijā Atbildīgu ideju tirgus konferences ietvaros AS "Latvenergo" astoto gadu saņēma Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Apliecību par "Ģimenei draudzīgi" statusu, kas apliecina rūpes par darbinieku un klientu ģimenēm.

AS "Latvenergo" 2010. un 2011.gadā saņēma Sudraba, 2012.gadā – Zelta, 2013. - 2019.gadā – Platīna novērtējumu. 2019.gadā AS "Latvenergo" saņem augstāko kopējo novērtējumu savas dalības vēsturē – 97,3%.

Ilgtspējas indeksa Platīna grupu 2019. gadā pārstāv AS "Augstsprieguma tīkls", AAS "BALTA", AS "Baltic International Bank", SIA "Coca-Cola HBC Latvia", SIA "GRIFS AG", VAS "Latvijas Autoceļu uzturētājs", VAS ""Starptautiskā lidosta "Rīga"", SIA "SCHWENK Latvija", AS "Cēsu alus", AS "SEB banka", SIA "Rimi Latvia", SIA "Latvijas Mobilais Telefons", Rīgas Tehniskā universitāte, VAS "Latvijas dzelzceļš",  Pašvaldības SIA "Ventspils reiss", AS "Swedbank", VAS "Latvijas Loto", AS "Sadales tīkls"  un AS "Latvenergo".

"Ilgtspējas indekss" ir stratēģisks vadības instruments, kas palīdz uzņēmumiem novērtēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni piecās jomās – stratēģijā, tirgus attiecībās, darba vidē, vidē un vietējā kopienā. Vienlaikus tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt ilgtspējīgu attīstību. Iniciatīvas partneri ir Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts un nacionālā mēroga sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība.

šogad Ilgtspējas indeksā novērtējumu pilnībā veica aptuveni 100 Latvijas uzņēmumi. Platīna vērtējumu saņem uzņēmumi, kuru kopējais ilgtspējas indekss pārsniedz 90 %. Tas nozīmē, ka uzņēmums korporatīvo atbildību ir pilnībā integrējis savā darbībā, un tajā ir noteikti atbildīgie gan valdes, gan izpildītāju līmenī.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv