Elektrum klienti strauji maina paradumus, 93% izvēloties digitālo apkalpošanu


93% jeb lielākā daļa no Elektrum klientu apkalpošanas darījumiem notiek digitāli. Elektrum ir mērķtiecīgi attīstījis vairākus digitālos risinājumus un šobrīd nodrošina 100% digitālās apkalpošanas iespēju. Tādējādi augstas konkurences vidē tiek taupīts klienta laiks un sniegti vienmēr pieejami pakalpojumi.

Šobrīd Elektrum klientu servisa digitālo pakalpojumu pieejamība un daudzveidība ir sasniegusi iespēju nodrošināt klientam 100% digitālo apkalpošanu. Lai noskaidrotu kādu jautājumu vai sniegtu informāciju, klientam nav nepieciešams tiešs kontakts ar darbinieku, piemēram, zvanot, bet viss ir izdarāms digitālajā vidē elektrum.lv. Kā norāda AS "Latvenergo" Mārketinga un klientu apkalpošanas direktore Solvita Linde, notiek arī būtiskas izmaiņas klientu uzvedībā, telefonu zvana vietā apmeklējot portālu elektrum.lv. To apliecina fakts, ka pašapkalpošanās portāls vidēji mēnesī apmeklēts 875 000 reižu, bet arvien sarūk tiešo kontaktu skaits ar klientu apkalpošanas darbiniekiem.

"Mūsu mērķis ir efektivizācija un digitalizācija, un šis ir būtisks, reāli izmērāms ieguvums, ko izjūt mūsu klienti. Augstas konkurences apstākļos, kas ir Latvijas elektroenerģijas tirgū, esam gandarīti, ka mūsu klientiem ir operatīvākās un ērtākās apkalpošanas iespējas. Klientiem redzamā daļa ir pašapkalpošanās portāls, mobilā lietotne, tērzētava, balss pasts skaitītāja rādījumiem, savukārt uzņēmumam tā ir vēl virkne citu digitālu risinājumu,"saka  S. Linde.

Elektrumklientu apkalpošanā bez digitālajiem formātiem joprojām tiek izmantoti arī klātienes un telefoniskie klientu servisa pakalpojumi, tomēr arī šajā jomā pakalpojumi arvien pilnveidojas. Vēsturiski paši pirmie pakalpojumi tika sniegti klātienē reģionāli, ar laiku tika izveidots un attīstīts klientu serviss pa tālruni, tam pievienojās elektroniskā datu apstrāde, e-pasts un SMS, šobrīd to strauji nomaina digitālā pašapkalpošanās vide.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv