Hidrotehnisko būvju apsekošanai Ķeguma HES ūdenskrātuvē pazeminās ūdens līmeni


Lai nodrošinātu hidrotehnisko būvju uzturēšanu un drošību atbilstoši normatīvajiem aktiem, AS "Latvenergo" 28. un 29. septembrī no plkst. 8.00 līdz 17.00 veiks Pļaviņu HES lejasbjefa, hidrotehnisko būvju apsekošanu un nepieciešamo mērījumu veikšanu.

šo darbu sagatavošanās procesam un nodrošināšanai Ķeguma HES ūdenskrātuvē no 24.septembra līdz 27.septembrim pakāpeniski pazeminās ūdenslīmeni līdz atzīmei 30.55 metri Latvijas augstumu sistēmā (LAS-2000,5).

Līmeņa pazeminājuma laikā Pļaviņu HES lejasbjefā veiks hidrotehnisko būvju mainīgās un zemūdens zonas apsekošanu un ģeodēziskos mērījumus.

šai laikā  ūdenskrātuves līmeņa pazeminājumu  izmantos arī Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC), kurš savām vajadzībām veiks ĶHES ūdenskrātuves krastu apsekošanu.

Ķeguma HES ūdenskrātuvē normāla ūdenslīmeņa atjaunošana sāksies 30.septembrī no pl.08.00.

Ūdens līmenis ūdenskrātuvēs tiks uzturēts pieļaujamajās robežās atbilstoši ūdens resursu lietošanas atļaujai.

AS "Latvenergo" ir atbildīga par drošu Daugavas hidroelektrostaciju ekspluatāciju un hidrotehnisko būvju drošumu.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv