2020.gadā dubultots pārdotās dabasgāzes apjoms un mājsaimniecību klientu skaits


Brīvajā dabasgāzes tirgū Latvenergo ir dubultojis pārdotās dabasgāzes apjomu juridiskajiem un mājsaimniecību klientiem. 2020.gadā ir pārdotas 516 GWh, kas ir par 70% vairāk nekā 2019.gadā. Īpaši augusi mājsaimniecību aktivitāte tirgū. Latvenergo gāzes piegādēm izmanto diversificētus avotus, savukārt cenas pozitīvi ietekmē vienota Baltijas un Somijas tirgus izveide.

Dabasgāzes tirgus Latvijā tika atvērts 2017. gadā, savukārt 2019. gadā tajā beidzās faktiskais monopols, nodrošinot izvēli mājsaimniecību klientiem iegādāties dabasgāzi par regulatora apstiprinātu cenu vai izvēlēties kādu no Elektrum dabasgāzes produktiem. Kopš 2019.gada savu dabasgāzes tirgotāju nomainījušo mājsaimniecību skaits ik gadu ir dubultojies. Latvijā kopumā dabasgāzi izmanto ap 375 000 mājsaimniecības, un no tām šobrīd 13 000 ir kļuvušas par Latvenergo tirdzniecības zīmola Elektrum klientēm. Savukārt Baltijas valstīs kopējais Elektrum dabasgāzes klientu skaits pagājušā gada beigās bija 13 500.

Latvenergo pārdotās dabasgāzes apjoms ir sasniedzis 516 GWh 2020.gadā, kas ir par 70% vairāk nekā Latvenergo koncerna pārdotās dabasgāzes apjoms mazumtirdzniecības klientiem 2019.gadā. Dabasgāzes pārdošanas apjoma pieaugums ir novērojams visās Baltijas valstīs, ko ir veicinājusi pozitīvā klientu skaita dinamika, it īpaši Latvijas mājsaimniecību un Lietuvas biznesa klientu segmentos.

Latvenergo kā liels gāzes patērētājs diversificē un izmanto vairākus piegādes avotus, tostarp arī Klaipēdas sašķidrinātās gāzes termināli. Faktors, kas ietekmē kopējo tirgu, ir arī kopīga Latvijas, Igaunijas un Somijas tirgus izveidošana, kas kopumā dažādo gāzes piegādes avotus un sekmē dabasgāzes tirgus attīstību.

Kristīne Kopštāle, AS "Latvenergo" Produktu vadītāja: "Latvijā dabasgāzes tirgus un patēriņa apjoms ir 11.8TWh, no kā ievērojamu daļu veido juridiskās personas, taču arī mājsaimniecību tirgū ir augsta aktivitāte – klienti meklē ērtu un kvalitatīvu apkalpošanu un servisu, kas varbūt aizvietotu līdzšinējo pieredzi. Mūsu piedāvātais klientu apkalpošanas spektrs ir vienmēr pieejams ar papildu iespējām un ieguvumiem, - to arī vērtējam kā īpašu priekšrocību dabasgāzes tirgū."

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv