AB "Klaipėdos nafta" un AS "Latvenergo" stiprina Baltijas reģiona energoapgādes drošumu


AS "Latvenergo", piedaloties AB "Klaipėdos nafta" rīkotajā sašķidrinātās dabasgāzes (SDG) termināļa ilgtermiņa jaudu piešķiršanas procedūrā, ir ieguvusi tiesības turpmākos 10 gadus lietot Klaipėdos nafta termināļa 6 TWh ikgadēju jaudu dabasgāzes regulārām piegādēm Latvenergo TEC ražošanas un klientu drošai apgādei.

Klaipėdos nafta un Latvenergo noslēgtais līgums paredz regazificēt regulāru 6 standartizētu SDG kravas kuģu piegādes, ko Latvenergo izvēlēsies, iepirks un kontraktēs brīvā starptautiskā tirgū, un turpmāk katru gadu pārvadīs no termināļa līdz Latvijai – TEC ražošanas vajadzībām, klientiem un drošuma rezervēm. Latvenergo ir sistemātiski izveidota sadarbība ar pasaules mēroga piegādātājiem, lai uzņēmums būtu kvalitatīvi gatavs piegāžu izsolēm. Klaipėdos nafta SDG termināļa ilgtermiņa jaudu piešķiršanas procedūrā piedāvātas 4 paketes, katra ar 6 TWh ikgadēju jaudu, rezultātā Baltijas reģiona tirgū piešķirtas kopsummā 24 TWh, un Latvenergo ieguvis 1/4 no ilgtermiņa jaudas.

Baltijas reģiona dabasgāzes tirgus mērogs ir 40–80 TWh/gadā – ar Polijas un Somijas starpsavienojumiem, ar aktīviem SDG termināļiem Lietuvā, Polijā un drīzumā Somijā un Igaunijā, ar vērtīgu Inčukalna pazemes gāzes krātuvi. Kopvērtējumā 6 TWh ikgadēja apjoma pakete Latvijas un Latvenergo pozīcijā ir ļoti racionāls solis, veicinot reģiona tirgus pilnveidi un paplašināšanos no loģistikas, uzglabāšanas un iepirkumu konkurences viedokļa.

Eiropa kopumā pievēršas SDG termināļiem kā vēlamajai alternatīvai, lai nodrošinātu uzticamu dabasgāzes piegādi neatkarīgi no Krievijas. 2023. gadā Latvijā iestāsies pilnīgs aizliegums saņemt dabasgāzi no Krievijas. Līdz ar to ir būtiski pieaugusi Klaipėdos nafta SDG termināļa nozīme, kas šobrīd ir vienīgā gāzes piegādes alternatīva Baltijas reģionā, pieprasījumam pēc termināļa jaudas pārsniedzot piedāvājumu. Klaipėdos nafta SDG terminālis darbojas efektīvi un ar augstāko atbildību par operācijām un lēmumiem, garantējot drošu un uzticamu infrastruktūras posmu Baltijas reģionam.

Garantēta SDG termināļa lietošanas jauda ir svarīga visam Baltijas reģionam un ir kritiska nepieciešamība Latvenergo TEC un Latvijas gāzes patērētāju nodrošinājumam, jo sedz aizsargājamā patēriņa daļu, un jāapzinās, ka vēl turpmāk ir jāstrukturē papildu darījumi ar visiem Baltijas reģiona vairumtirgus dalībniekiem un termināļu attīstītājiem.

Termināļa lietošana kopā ar nepastarpinātiem iepirkumiem starptautiskā līmenī ir kvalitatīvi jauns solis Latvijas dabasgāzes bilancē un Latvenergo dabasgāzes portfelī, un apgādes drošībai garantē kritisko pamata apjomu, kas tiks iegādāts starptautiskā tirgū no pasaules vadošajām SDG kompānijām.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv