Izlaiž vairāk nekā 700 000 iezīmētu lašu un taimiņu mazuļu


Maija pirmajā nedēļā notiek lašu un taimiņu mazuļu ielaišanu Daugavā pie Mangaļsalas, kas tiek īstenota AS "Latvenergo" zivju resursu atjaunošanas programmas ietvaros. 

2020.gadā Daugavas grīvā ielaidīs ap 500 000 viengadīgu lašu un – ap 230 000  taimiņu mazuļus (smoltus) un ap 19 000 divgadīgus taimiņus, kas izaudzēti z/i "BIOR" Tomes un Doles zivjaudzētavās.

Jau sesto gadu zivju mazuļi pirms ielaišanas tiek iezīmēti, nogriežot taukspuru. Tas palīdz speciālistiem un makšķerniekiem atpazīt pieaugušus mākslīgi audzētos lašus no tādiem, kas dabiskā ceļā upēs iznārstojuši un attīstījušies. Tādējādi speciālisti var veikt izpēti par to, cik no ielaistajiem zivju mazuļiem pēc 2-3 jūrā pavadītiem gadiem atgriežas upēs uz nārstu. Vienā atvestajā kravā ir 27 000 lašu mazuļu. Laša mazuļa vidējais svars sasniedz 31 gramu, taimiņa svars – 19,6 grami, savukārt divgadīga taimiņa svars – 96 grami.

Zivju ielaišana turpināsies visu maija pirmo nedēļu. Katru gadu Daugavas baseina ūdenstilpēs kopumā tiek ielaisti vismaz 6 300 000 dažādu sugu zivju mazuļu un kāpuru. 2020. gada pavasarī un vasaras sākumā tiks izlaisti līdaku un nēģu kāpuri, jūnijā sīgas, jūlijā vienvasaras laši, augustā un septembrī zandarti un vimbas.

Katru gadu zinātniski pamatotā sugu sastāvā un skaitliskā apjomā Daugavā un tās baseina ūdenstilpēs notiek zivju mazuļu un kāpuru ielaišana. Zivju resursu pavairošanu Daugavā un tās baseina ūdenstilpēs atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam veic z/i "BIOR".

AS "Latvenergo" ir svarīga gan videi draudzīga elektroenerģijas ražošana hidroelektrostacijās, gan vienlaikus arī apkārtējās vides un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, veicinot zivju resursu aizsardzību un atjaunošanu.

AS "Latvenergo" ikgadējā kompensācijas summa zivju resursu atjaunošanas programmā ir vairāk nekā viens miljons eiro (1 035 000 EUR).

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv