Vides projekta 10. gadā iespēja tiešsaistē vērot zivju nārstu


Šogad aprīļa beigās trijās vietās Daugavā AS "Latvenergo" kopā ar biedrību "Mēs zivīm" izvietojusi vairāk nekā 400 zivju nārsta mākslīgo ligzdu. Vides projekta 10. īstenošanas gadā viena no tām ir vērojama tiešsaistē Latvenergo mājaslapā un uzņēmuma Facebook kontā. 

Iespēja pie zivju nārsta mākslīgās ligzdas izvietot tiešsaistes kameru ļaus uzzināt un ieraudzīt, kā nārsta ligzdās no ikriem attīstās zivis un kāda Daugavā ir zemūdens pasaule dienas laikā.

Mājaslapas tiešsaistes sadaļā iespējams vairāk izlasīt par vides projektu, kura mērķis ir veicināt zivju dabiskā nārsta iespējas, parādīt, ka ilgtspējīga enerģijas ražošana var līdzās pastāvēt ar bioloģisko daudzveidību. Sadaļā ligzdu izgatavošana un ievietošana Daugavā aprakstīta mākslīgās zivju nārsta ligzdas praktiskā veidošana no egļu zariem un tās pareiza ielikšana upē, izmantojot atsvaru un pludiņu, bet projekta Faktu sadaļā var uzzināt, ka kopā šajos gados Daugavā ir ieliktas vairāk nekā 3000 ligzdas un uz tām nārsto asari, raudas un brekši.

Desmit gados uzņēmumā ir uzkrāta pieredze, kas ļauj novērtēt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu dabā, sabiedrības izglītošanu un brīvprātīgu darbinieku līdzdarbošanos, kā arī pētījuma rezultātu pienesumu projektā  sadarbībā ar zinātnisko institūtu BIOR.

Kopš 2011. gada zivju mākslīgās ligzdas izgatavo AS "Latvenergo" darbinieki kopā ar savām ģimenēm. Šogad martā ārkārtējās situācijas izsludināšana valstī izmainīja šī gada ieceri – ikgadējo talku, kurā brīvprātīgi piedalītos koncerna darbinieki, jo valstī noteiktie ierobežojumi neļauj organizēt pasākumus ar cilvēku pulcēšanos.

Tomēr, lai turpinātu aktivitāti un zivju mākslīgās nārsta ligzdas arī šogad izvietotu Daugavā, šo darbu uzticējām veikt biedrībai "Mēs zivīm". Izgatavotās 400 nārsta ligzdas šogad izvietotas Daugavā pie Ikšķiles, Kaibalas un Klintainē pie Pļaviņām.

AS "Latvenergo" ir videi draudzīgs un zaļi domājošs uzņēmums, kurš 2010. gadā sāka iniciatīvu vides jomā, noslēdzot ar biedrību "Mēs zivīm" vienošanos par sadarbību zivju resursu aizsardzībā un atražošanā Daugavas baseinā. Sāktā iniciatīva ir sekmīgs bioloģiskās daudzveidības projekts, kā arī papildus pienesums upes zivju krājumu atjaunošanā.

Deviņos gados Daugavā pie Ikšķiles un Kaibalas, 2019. gadā arī Klintainē pie Pļaviņām kopā ievietotas 3000 ligzdas, un pēc iepriekšējos gados novērotā katrā ligzdā tiek iznērsti vismaz 50 tūkstoši ikru. Iesaistot darbiniekus kopā ar ģimenēm, esam līdzdarboties gribētāju skaitu palielinājuši teju pieckārtīgi: pirmajā gadā piedalījās 28 dalībnieki, bet pēdējos gados skaits pieaudzis līdz 135.

2019. gadā AS "Latvenergo" kopā ar zinātnisko institūtu BIOR sāka izpēti par zivju sugām, kas šīs ligzdas izmanto nārstam, kā arī par aktivitātes īstenošanas kopējo pienesumu bioloģiskajai daudzveidībai. Institūta secinājumos mākslīgo zivju nārsta ligzdu izvietošana novērtēta kā ilgtspējīgs pasākums. Pētījumā secināts, ka uz ligzdām galvenokārt ir nārstojuši asari un karpu dzimtas zivis. 2020. gadā sadarbība izpētē ar BIOR tiek turpināta.

Iesaistoties vides iniciatīvās, veicinām cieņu pret apkārtējo vidi un rūpes par dabas resursu saglabāšanu. Rīkojoties ilgtspējīgi un aicinot to darīt citiem, mēs dabas vērtības, ko izmantojam un baudām šobrīd, varam saglabāt nākamajām paaudzēm.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv