Latvenergo gada sākumā saražo lielāko elektrības apjomu Baltijā


AS “Latvenergo” ražotnēs gada pirmajā ceturksnī saražoja visvairāk elektroenerģijas Baltijā – 1,5 TWh, un tas ir arī vairāk nekā pērn. Saražotās elektroenerģijas daudzumu Baltijas valstīs ietekmēja laikapstākļi, zema elektroenerģijas un augstākas CO2 izmešu cenas. Tāpat elektroenerģijas tirgu kopumā ietekmēja Covid -19 izplatība reģionā.

Gada sākumā elektroenerģijas ražotājus Baltijas valstīs un Nord Pool elektroenerģijas tirdzniecības reģionu ietekmēja vairāki apstākļi. Līdz ar elektroenerģijas pieprasījuma samazināšanos siltāku laikapstākļu dēļ un Covid - 19 ietekmē reģionā būtiski samazinājās cena, sasniedzot vēsturiski zemāko līmeni kopš tirgus atvēršanas.

Atšķirībā no pagājušā gada Latvijā gada pirmajos 3 mēnešos bija labvēlīgi ražošanas apstākļi, un Latvenergo koncernā ir saražots Baltijā lielākais elektroenerģijas daudzums – 1538 GWh. Tas ir vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, kad tika saražotas 1347 GWh elektrības. To nodrošināja augstā ūdens pietece Daugavā.

Elektroenerģijas izstrādes apjoms Daugavas HES, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir pieaudzis  divas reizes, un tas ir 1 218 GWh. Vidējā ūdens pietece Daugavā 2020. gada 1.ceturksnī bija 979 m3/s, bet attiecīgajā periodā pērn tā bija tikai 467 m3/s.

Savukārt elektroenerģijas izstrāde AS "Latvenergo" TEC pārskata periodā ir 306 GWh, un tas  ir par 58% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. AS "Latvenergo" TEC darbība tiek pielāgota elektroenerģijas tirgus apstākļiem un siltumenerģijas pieprasījumam.

Tādējādi no atjaunīgajiem energoresursiem izstrādātā elektroenerģija koncernā šogad veidoja 80%, 2019.gada attiecīgajā periodā – 45%.

Baltijas valstīs zemākie ražošanas rādītāji ir Lietuvā, arī Igaunijā tie ir zemāki nekā ierasts, kur zemais elektroenerģijas cenu līmenis un augstās emisijas kvotu cenas bija galvenais faktors, kas ietekmēja Igaunijas degslānekļa staciju darbību.Ilvija Līvmane
AS “Latvenergo”
Komunikācijas projektu vadītāja
Tālr.: 67728815; 29335228
ilvija.livmane@latvenergo.lv