Latvijas lielo enerģijas ražotņu personālam īpašs darba režīms


AS “Latvenergo” lielākās elektroenerģijas ražotnes Latvijā strādā pilnvērtīgā darba režīmā. Lai nodrošinātu nepārtrauktu un drošu elektroenerģijas un siltuma ražošanu un piegādi Latvijas sabiedrībai, ir veikti papildu preventīvi pasākumi operatīvā personāla drošībai un darbam ārkārtējās situācijas laikā. Gada pirmajos divos mēnešos Latvenergo ražotnēs ir saražots par 174 GWh vairāk elektroenerģijas nekā pērn šajā laikā.

Daugavas hidroelektrostaciju kaskāde un termoelektrocentrāles TEC-1 un TEC-2 ir valsts kritiskā infrastruktūra, kurās saražo lielāko daļu no valstī patērētās elektroenerģijas. Nepārtraukta un droša operatīvā personāla klātbūtne elektroenerģijas ražotnēs nodrošina to darbu un attiecīgi arī pieejamu elektroenerģiju valstī.

“Mūsu ikdienas darbs saistīts ar valsts kritiskās infrastruktūras nodrošināšanu. Tas nozīmē, ka ārkārtas situācijā gan mediķu un citu operatīvo dienestu darbā, gan masu mediju spējā informēt iedzīvotājus vitāla nozīme ir savlaicīgai un nepārtrauktai energoapgādei un citu resursu nodrošinājumam. Mēs sekojam situācijas attīstībai, lai operatīvi nodrošinātu ikviena valsts iedzīvotāja darbu visdažādākajās iestādēs un uzņēmumos, tiem darbojoties arī attālinātā darba režīmā,” uzsver Āris Žīgurs, AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, AS “Latvenergo” operatīvais personāls ir papildus instruēts par drošības pasākumiem, ir izveidotas personāla papildu maiņas un nodrošināta iespēja strādāt arī neparedzētu apstākļu režīmā. Ražotnēs ir pilnībā nodalītas darbības zonas, lai nepārklātos operatīvā personāla un ikdienas ekspluatācijas darbinieku kustība, veikta virkne pasākumu ilgstošam personāla darbam objektā, kā arī informācijas tehnoloģiju nodrošinājums attālinātam darbam.

Lai arī šobrīd pietece Daugavā sāk nedaudz samazināties, gada sākumā tā bija lielāka nekā gadu iepriekš, tādēļ ir saražots par 514 GWh vairāk elektroenerģijas. Savukārt TEC kā šobrīd pieejamākās un operatīvākās spēkstacijas Baltijā pēc Igaunijas staciju darbības ierobežojuma ir saražojušas 235 GWh elektroenerģijas.

2019. gadā AS “Latvenergo” ražotnēs ir saražotas 4880 GWh elektroenerģijas.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv