Pali Daugavā beigušies, lielās HES sekmīgi izmantojušas vienmērīgo pieteci


Šogad silto laika apstākļu dēļ Daugavā nav bijis periodu ar krasi pieaugušu ūdens daudzumu, tādēļ Latvenergo lielajās hidroelektrostacijās (HES) novērots mērens un ilgstošs pieteces režīms, kas sācis strauji samazināties aprīļa pirmajās dienās. Lai arī pavasara palu periods ir beidzies krietni agrāk nekā parasti, gada pirmajos trīs mēnešos Daugavas HES kaskādē ir saražots divas reizes vairāk elektroenerģijas nekā pērn, un tas kompensēs mazāku pieteci aprīlī un maijā. 

Šogad augstāka ūdens pietece Daugavā novērota jau kopš gada sākuma, un maigo laikapstākļu dēļ ziemas mēnešos nav pamata spējam ūdens pieplūdumam ierastajā laikā – aprīlī vai maijā. Tomēr salīdzinoši vienmērīgais ūdens daudzums bez izteiktiem t.s. pīķa periodiem, kā arī atbilstošs HES ekspluatācijas režīms ļaus sasniegt labus hidroenerģijas izstrādes rādītājus 2020.gada pirmajos piecos mēnešos.

Salīdzinot ar līdzvērtīgu periodu pērn, šī gada pirmajos trīs mēnešos Daugavas HES kaskādē ir saražotas 1218 GWh elektrības. Izstrādes apjomu tieši ietekmē ūdens daudzums upē, kas šogad, pēc ilgstoša mazūdens perioda, ir palielinājies. Pagājušā gada sākuma vidējais pieteces apjoms bija 467 m3/s, kas ir mazāk par vidējo ilglaicīgi novēroto atzīmi 554 m3/s (1981.-2019.g.), toties šogad tas sasniedza 949 m3/s. Tas pārspēj arī iepriekšējo   ziemas palu pieteci 2018. gadā – 832 m3/sLīdzīga situācija ir visā Nord Pool reģionā, kur augstu nokrišņu apjomu rezultātā uzlabojusies hidroloģiskā situācija kopumā. Arī Ziemeļvalstu hidroelektrostacijās bija augsta izstrāde, ūdens rezervuāru aizpildījuma līmenim esot virs normas atzīmes.

“Esam gandarīti par visu mūsu ražotņu darbu šī gada sākumā, saražojot ievērojami vairāk elektroenerģijas nekā pērn. Vienlaikus apzināmies, ka šajā laikā to nozīme ir lielāka nekā jebkad, nodrošinot reģionā stabilu un pieejamu elektroenerģiju visas sabiedrības drošai apgādei. Kā jau iepriekš esam teikuši – pat zinot upes dabu, nav iespējams izteikt prognozes par turpmāko situāciju. Neviens gads Daugavā nav bijis identisks iepriekšējam, tādēļ šobrīd mums pieejamo resursu izmantojam labākajā veidā,” saka AS “Latvenergo” Komercdirektors Uldis Bariss.

AS “Latvenergo” termoelektrocentrālēs saražotas 306 GWh elektroenerģijas, kas ir par 58% mazāk salīdzinājumā ar 2019.gada sākumu. Gada pirmajā ceturksni ir bijusi augstāka ārgaisa temperatūra – piemēram, vidējā diennakts temperatūra 2019.gadā bija 0.5 °C, savukārt 2020.gadā 3.2 °C, tādēļ jūtams samazinājums arī piegādātās siltumenerģijas apjomā, kas saražots termoelektrocentrālēs - 2020. gada pirmajā ceturksnī sasniedzot 620 GWh, kas ir par 23% mazāk nekā pērn.

Tādējādi kopumā AS “Latvenergo” ir saražotas 1524 GWh elektroenerģijas.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv