AS "Latvenergo" par 15% samazina enerģijas patēriņu biroju telpās


Solidarizējoties ar Eiropas Savienības dalībvalstu panākto politisko vienošanos brīvprātīgi samazināt energoresursu krīzi, AS "Latvenergo" kā sociāli atbildīgs komersants ir identificējis nepieciešamos enerģijas taupības pasākumus, kas šobrīd tiek īstenoti biroju telpās. Tādējādi tiek plānots ieekonomēt 15% elektrības un siltumenerģijas patēriņa administratīvajās ēkās. 

Enerģijas samazināšanas pasākumi ir Latvenergo koncerna un katra tajā strādājošā darbinieka atbildība apstākļos, kad Eiropā notiek aktīva karadarbība. Tās izraisītais visu energoresursu cenu pieaugums liek sabiedrībai pārskatīt savus paradumus, samazinot patēriņu. Arī Latvenergo ēkās no jūlija tiek veikta virkne pasākumu, lai vismaz par 15% samazinātu enerģijas patēriņu koncernā.

Arnis Kurgs, AS "Latvenergo" administratīvais direktors: "Latvenergo kā enerģijas ražotājs un sociāli atbildīgs komersants ir ieviesis energoresursu taupības pasākumus visās biroju telpās. Koncernā izveidotās un uzkrātās energoefektivitātes zināšanas ir efektīvs rīks, ko pielietot arī mūsu ikdienā un iedvesmot to darīt arī citus. Šobrīd, kad Eiropas valstis izjūt karadarbības Ukrainā sekas, ir īpaši svarīgi būt piemēram un rīkoties solidāri laikā, kurā mūs vieno izpratne, ka energoresursu taupība ir mazākā cena, ko maksājam par savu drošību. Šādi energoresursu taupības pasākumi tiek ieviesti vairākās Eiropas valstīs, vienojoties kopīgam mērķim."

Latvenergo koncerna ēkās vasaras laikā tiek ierobežota gaisa kondicionieru darbība, tā ietaupot līdz 10- 20 % elektrības, apkures periodā tiks samazināta biroja telpu temperatūra, iegūstot līdz 10% siltumenerģijas ietaupījumu, kā arī samazināta ventilācijas intensitāte darba telpās, iegūstot 20-30% elektroenerģijas ietaupījumu. Diennakts gaišajā laikā pēc iespējas tiek izslēgts apgaismojums visās koplietošanas telpās, ietaupot līdz 10% elektroenerģijas.

Darbinieki liftus izmanto tikai tad, ja ir jāpārvieto kravas, diennakts tumšajā laikā netiek izmantots administratīvo ēku dekoratīvais apgaismojums, kā arī darbinieki ievēro energoefektivitātes un taupības pasākumus savas ikdienas gaitās.

Arī Ekonomikas ministrija veic aktivitātes, lai apkopotu publiskā sektora enerģijas samazināšanas aktivitātes, apjomus, sagatavotu attiecīgas vadlīnijas, izpildot Ministru prezidenta K.Kariņa 2022.gada 5.augusta rezolūciju par gatavošanos enerģijas taupības pasākumu ieviešanai gaidāmajā apkures sezonā.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv