AS "Latvenergo" saņem statusu "Ģimenei draudzīga darbavieta"


Sabiedrības integrācijas fonds 3. jūnijā svinīgā ceremonijā tiešsaistē atklāja jaunu iniciatīvu "Ģimenei draudzīga darbavieta", kuras ietvaros tika godināti ģimenēm draudzīgāko prakšu ieviesēji starp darba devējiem Latvijā. AS "Latvenergo" ir viena no organizācijām, kurai jau pirmajā iniciatīvas gadā tiek piešķirts statuss "Ģimenei draudzīga darbavieta".

Inga Kola, AS "Latvenergo" Personāla vadības direktore: "Ģimene ir sabiedrības pamats un tā vide, kurā katrs sabiedrības indivīds gūst savu primāro pieredzi socializējoties, apgūst kultūras normas, tradīcijas un vērtības. Ģimene ir uzvedības paraugs. Mēs kā darba devējs jūtamies atbildīgi par nākotnes sabiedrības veidošanu un nodrošinām iespējas sabalansēt darba un privāto dzīvi, palīdzam būt kopā ar ģimeni un bērniem gan nozīmīgos dzīves notikumos, gan ikdienas solī, sniedzam finansiālu atbalstu un aicinām kopā dažādos uzņēmuma pasākumos. Esam pārliecināti, ka tā veicinām un atbalstām veselīgākas un pašapzinīgākas sabiedrības veidošanos."

Statusu "Ģimenei draudzīga darbavieta" nodrošina AS "Latvenergo" veidotā labvēlīgā vide darbinieku un klientu ģimenēm, tajā skaitā attālinātā un elastīgā darba iespējas, mācības kvalifikācijas celšanai, fizisko aktivitāšu veicināšana, augsti darba vides standarti, telpu pieejamība personām ar īpašām vajadzībām, darbistaba darbiniekiem ar bērniem, komunikācija un atgriezeniskās saites iespējas, regulāra darbinieku un klientu viedokļu izpēte, darbinieku iesaiste sociālās atbildības aktivitātēs, atbalsts sociāli nozīmīgiem projektiem dažādos Latvijas reģionos un daudzas citas aktivitātes.

"Ģimenei draudzīga darbavieta" ir Latvijas Republikas Labklājības ministrijas iniciatīvas "Ģimenei draudzīgi" turpinājums. AS "Latvenergo" astoņus gadus ir saņēmusi statusu "Ģimenei draudzīgi".

Lai veicinātu ģimenēm draudzīgas darba vides attīstību Latvijā, kā arī vairotu sabiedrības izpratni par šīs aktivitātes nozīmi un darba devēju iespējām ieviest attiecīgas prakses savās organizācijās, Sabiedrības integrācijas fonds ir izveidojis jaunu iniciatīvu "Ģimenei draudzīga darbavieta". Tā paplašina iepriekš īstenotās iniciatīvas tvērumu, iekļaujot ne tikai uzņēmumus, bet arī valsts un pašvaldību iestādes un nevalstiskās organizācijas.

Ģimenei draudzīgas darbavietas statusu saņem tie darba devēji, kas sekmē izpratni par nepieciešamību veidot ģimenei draudzīgu darbavietu un kas palīdz darbiniekiem, ieviešot šādu darba vidi un nodrošinot tās ilgtspēju, piemēram, dod iespēju vairāk laika pavadīt ar ģimeni, darbiniekiem tiek piešķirtas papildu atvaļinājuma dienas vai sniedz atbalstu papildu izglītības iegūšanā. Galvenais kritērijs statusa piešķiršanai ir darba devēja orientācija uz efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.

Tie darba devēji, kas ieguvuši statusu "Ģimenei draudzīga darbavieta", uz diviem gadiem saņem īpašu apliecību, iegūstot tiesības izmantot logo "Ģimenei draudzīga darbavieta" savā komunikācijā – interneta vietnē, plašsaziņas līdzekļos un darba sludinājumos. Saņemot šo statusu, darba devējiem ir iespēja demonstrēt savu pieredzi un vērtības plašākai sabiedrībai, vienlaikus rādot piemēru arī citiem.

Ilvija Līvmane
AS “Latvenergo”
Komunikācijas projektu vadītāja
Tālr.: 67728815; 29335228
ilvija.livmane@latvenergo.lv