Notiks Rīgas HES dambja apkalpes ceļa atjaunošana, darbu laikā ierobežos pieejamību


No š.g. 15.jūnija līdz 31.decembrim plānoti Rīgas HES dambja apkalpes ceļu apsekošanas un atjaunošanas darbi, ko veiks pilnsabiedrība "LCB".

Projekta ietvaros paredzēts veikt esošā Rīgas HES dambju apkalpes ceļa asfaltbetona seguma demontāžu, pamatnes izlīdzināšanu, un jauna asfaltbetona seguma izbūvi. Papildus projekta ietvaros paredzēts demontēt un no jauna izbūvēt arī uz labā krasta dambja nogāzēm esošās dzelzsbetona kāpnes, un izveidot kopīgu gājēju un velobraucēju celiņu nobrauktuvei pie Rīgas HES.

Būvprojekta realizācijas darbu veikšanas laikā uz Rīgas HES labā krasta dambja izvietotas brīdinājuma un aizlieguma zīmes un noteikti gājēju kustības ierobežojumi, kas atbilstoši satiksmes organizācijas shēmām, saskaņoti ar Salaspils novada pašvaldību. Vienlaikus informējam, ka darbu laikā tiks saglabāta pieejamība Ako piemineklim un pie tā esošajai pludmalei.