Pļaviņu HES ūdenskrātuvē pazeminās ūdenslīmeni


AS "Latvenergo" Pļaviņu HES ūdenskrātuvē no 2020. gada 5. marta līdz 31. martam uzturēs ūdenslīmeni robežās no 70,44 līdz 69,44 m Latvijas augstumu sistēmā (LAS-2000,5), lai veiktu Pļaviņu HES darbības pārbaudes dažādos ūdenskrātuves līmeņu režīmos.

Ņemot vērā šīs ziemas unikālos hidroloģiskos apstākļus Daugavā, kad upē nav izveidojusies ledus sega un ilgstoši ir vidēji liela un samērā nemainīga pietece, AS "Latvenergo" turpinās veikt Pļaviņu HES darbības pārbaudes dažādos ūdenskrātuves līmeņu režīmos.

Pārbaudes procesa nodrošināšanai Pļaviņu HES ūdenskrātuvē no šī gada 5. marta līdz 31. martam tiks uzturēts ūdenslīmenis robežās no 70,44 līdz 69,44 m Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5).

Ūdenslīmenis ūdenskrātuvē tiek uzturēts pieļaujamās ūdenslīmeņa robežās atbilstoši ūdens resursu lietošanas atļaujai.

AS "Latvenergo" ir atbildīga par drošu Daugavas hidroelektrostaciju ekspluatāciju un hidrotehnisko būvju drošumu.

Ilvija Līvmane
AS “Latvenergo”
Komunikācijas projektu vadītāja
Tālr.: 67728815; 29335228
ilvija.livmane@latvenergo.lv