Šajā vasarā Daugavas hidroelektrostacijās ilgtermiņa ūdens līmeņu pazemināšana nenotiks


AS "Latvenergo" informē, ka 2021.gada vasarā trīs Daugavas hidroelektrostaciju – Pļaviņu, Ķeguma un Rīgas ūdenskrātuvēs nav paredzēti ilgtermiņa ūdens līmeņa pazeminājumi hidrotehnisko būvju remontdarbu veikšanai.

Rūpējoties par Daugavas hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu,* AS "Latvenergo" iepriekšējos gados veica ievērojamus dambju atjaunošanas un uzturēšanas darbus visās trijās hidroelektrostacijās, tādējādi šogad nav nepieciešams veikt ilgtermiņa ūdens līmeņu pazemināšanu. Vasaras periodā sagaidāmas ūdens līmeņa svārstības apsekošanas darbu vajadzībām ūdens resursu lietošanas atļaujās noteiktajos intervālos.

Daugavas HES ražotnēs notiek nepārtraukta elektroenerģijas ražošana atbilstoši elektroenerģijas tirgus pieprasījumam. Tādēļ ūdenskrātuves ietekmes zonā ūdens līmeņa izmaiņas notiks tikai atļautajās robežās atbilstoši katras hidroelektrostacijas ūdens resursu lietošanas atļaujā noteiktajiem ūdenskrātuves līmeņiem un elektroenerģijas tirgus pieprasījumam.

AS "Latvenergo" Pļaviņu HES Ūdens resursu lietošanas atļaujā noteiktais ūdenskrātuves normālais uzstādinājuma līmenis ir 72,14 metri LAS 2000,5 (Latvijas normālā augstuma sistēmā). Jūnijā zivju nārsta periodā minimālais pieļaujamais ūdenskrātuves līmenis ir 71,14 metri, bet no 20. jūnija minimālais līmenis ir 69,14 metri.

AS "Latvenergo" Ķeguma HES Ūdens resursu lietošanas atļaujā noteiktais ūdenskrātuves normālais uzstādinājuma līmenis ir 32,15 metri, bet minimālais – 30,55 metri. Jūnijā minimālais pieļaujamais ūdenskrātuves līmenis ir 31,40 metri.

AS "Latvenergo" Rīgas HES Ūdens resursu lietošanas atļaujā noteiktais ūdenskrātuves normālais uzstādinājuma līmenis ir 18,15 metri, savukārt minimālais –17,15 metri. Jūnijā minimālais pieļaujamais ūdenskrātuves līmenis ir 17,40 metri.

Ražojot hidroelektrostacijās elektroenerģiju un veicot nepieciešamos remonta un apsekošanas darbus, ūdens līmeņa svārstības ūdenskrātuvēs notiek tikai ūdens resursu atļauju noteiktajās robežās (starp normālo un minimālo ūdenskrātuves uzstādījuma līmeni).

AS "Latvenergo" ir atbildīga par drošu Daugavas hidroelektrostaciju ekspluatāciju un hidrotehnisko būvju drošumu.


* Likums "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"; citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie dokumenti.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv