TEC nodrošina lētāku siltumenerģiju Rīgā


AS "Latvenergo" termoelektrostaciju (TEC) siltumenerģijas tarifi maijā, salīdzinot ar aprīli, samazinājušies par 21-23 %. To galvenokārt ietekmē zemāka gāzes iepirkuma cena un Latvenergo sabalansētais gāzes iegādes portfelis, jo uzņēmums kurināmo resursu pērk no dažādiem vietējiem un starptautiskiem enerģētikas komersantiem.

AS "Latvenergo" ražotņu saražoto siltumenerģiju iepērk AS "Rīgas Siltums" par tarifu, kas – atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) noteiktajai metodikai – ir mainīgs. 2020.gada maijā AS "Latvenergo" ražotnē TEC-1 saražotajai siltumenerģijai SPRK piemēroja tarifu 21.66 EUR/MWh (EUR par megavatstundu), bet ražotnē TEC-2 saražotajai siltumenerģijai – 22.35 EUR/MWh.

Modernizētās AS "Latvenergo" TEC-1 un TEC-2  koncerns pamatā darbina augsti efektīvā koģenerācijas režīmā atbilstoši siltumenerģijas pieprasījumam, kas savukārt atkarīgs no laikapstākļiem un apkures sezonas ilguma. Elektroenerģijas izstrādi TEC ietekmē arī tirgus apstākļi – elektroenerģijas pieprasījums, gāzes un CO2 kvotu cena.

AS "Latvenergo" TEC darbība ir elastīgi pielāgojama elektroenerģijas tirgus apstākļiem un garantē Latvijai būtiskas elektroenerģijas bāzes jaudas. Abas termoelektrostacijas var gandrīz pilnībā nodrošināt Latvijas elektroenerģijas patēriņu situācijās, kad kādu apstākļu dēļ ir ierobežots elektroenerģijas imports no ārvalstīm.

Latvenergo koncerns ir Latvijas vadošais elektroenerģijas un siltumenerģijas ražotājs.

Siltuma enerģijas piegādi no TEC reglamentē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 04.09.2017. lēmums Nr.100 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnēs TEC-1 un TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību" . AS "Latvenergo" TEC siltumenerģijas tarifi par katru mēnesi tiek publicēti Latvenergo mājaslapā sadaļā Jaunumi/Siltumenerģijas tarifi.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv