23. novembris, 2023

Decembrī piemērojamie siltumenerģijas tarifi TEC-1 un TEC-2

Informējam, ka AS "Latvenergo" saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2023.gada 24.augusta lēmumu Nr. 89 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnē TEC-1 un TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifiem" ir noteikusi 2023.gada decembrī piemērojamos siltumenerģijas ražošanas tarifus: ražotnei TEC-1: 71,57 EUR/MWh un ražotnei TEC-2: 74,59 EUR/MWh.26. oktobris, 2023

Novembrī piemērojamie siltumenerģijas tarifi TEC-1 un TEC-2

Informējam, ka AS "Latvenergo" saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2023.gada 24.augusta lēmumu Nr. 89 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnē TEC-1 un TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifiem" ir noteikusi 2023.gada novembrī piemērojamos siltumenerģijas ražošanas tarifus: ražotnei TEC-1: 70,41 EUR/MWh un ražotnei TEC-2: 72,77 EUR/MWh.

AS "Latvenergo" mērķis ir nodrošināt nemainīgus siltumenerģijas tarifus apkures sezonā, fiksējot dabasgāzes cenu 75-100% no siltumenerģijas ražošanai izmantojamā dabasgāzes apjoma.

28. septembris, 2023

Oktobrī piemērojamie siltumenerģijas tarifi TEC-1 un TEC-2

Informējam, ka AS "Latvenergo" saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2023.gada 24.augusta lēmumu Nr. 89 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnē TEC-1 un TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifiem" ir noteikusi 2023.gada oktobrī piemērojamos siltumenerģijas ražošanas tarifus: ražotnei TEC-1: 73,31 EUR/MWh un ražotnei TEC-2: 75,19 EUR/MWh.

AS "Latvenergo" turpina dabasgāzes iegādi siltumenerģijas ražošanas nodrošināšanai 2023./2024. gada apkures sezonā. AS "Latvenergo" mērķis ir nodrošināt nemainīgus siltumenerģijas tarifus apkures sezonā, fiksējot dabasgāzes cenu 75-100% no siltumenerģijas ražošanai izmantojamā dabasgāzes apjoma.

23. augusts, 2023

Septembrī piemērojamie siltumenerģijas tarifi TEC-1 un TEC-2


Informējam, ka AS "Latvenergo" saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 30.augusta lēmumu Nr. 140 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnē TEC-1 saražotās siltumenerģijas tarifiem" un 2022.gada 30.augusta lēmumu Nr.141 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnē TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifiem" ir noteikusi 2023.gada septembrī piemērojamos siltumenerģijas ražošanas tarifus: ražotnei TEC-1: 75,88 EUR/MWh un ražotnei TEC-2: 75,92 EUR/MWh.

AS "Latvenergo" turpina dabasgāzes iegādi siltumenerģijas ražošanas nodrošināšanai 2023./2024. gada apkures sezonā. AS "Latvenergo" mērķis ir nodrošināt nemainīgus siltumenerģijas tarifus nākamajā apkures sezonā, fiksējot dabasgāzes cenu 50-75% no siltumenerģijas ražošanai izmantojamā dabasgāzes apjoma.

27. jūlijs, 2023

Augustā piemērojamie siltumenerģijas tarifi TEC-1 un TEC-2


Informējam, ka AS "Latvenergo" saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 30.augusta lēmumu Nr. 140 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnē TEC-1 saražotās siltumenerģijas tarifiem" un 2022.gada 30.augusta lēmumu Nr.141 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnē TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifiem" ir noteikusi 2023.gada augustā piemērojamos siltumenerģijas ražošanas tarifus: ražotnei TEC-1: 75,88 EUR/MWh un ražotnei TEC-2: 75,92 EUR/MWh.

AS "Latvenergo" turpina dabasgāzes iegādi siltumenerģijas ražošanas nodrošināšanai 2023./2024. gada apkures sezonā. AS "Latvenergo" mērķis ir nodrošināt nemainīgus siltumenerģijas tarifus nākamajā apkures sezonā, fiksējot dabasgāzes cenu 50-75% no siltumenerģijas ražošanai izmantojamā dabasgāzes apjoma.

28. jūnijs, 2023

Jūlijā piemērojamie siltumenerģijas tarifi TEC-1 un TEC-2


Informējam, ka AS "Latvenergo" saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 30.augusta lēmumu Nr. 140 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnē TEC-1 saražotās siltumenerģijas tarifiem" un 2022.gada 30.augusta lēmumu Nr.141 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnē TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifiem" ir noteikusi 2023.gada jūlijā piemērojamos siltumenerģijas ražošanas tarifus: ražotnei TEC-1: 76,46 EUR/MWh un ražotnei TEC-2: 75,92 EUR/MWh.

AS "Latvenergo" turpina dabasgāzes iegādi siltumenerģijas ražošanas nodrošināšanai 2023./2024. apkures sezonā. AS "Latvenergo" mērķis ir nodrošināt nemainīgus siltumenerģijas tarifus nākamajā apkures sezonā, fiksējot dabasgāzes cenu 50-75% no siltumenerģijas ražošanai izmantojamā dabasgāzes apjoma.

15. jūnijs, 2023

Paziņojums par neparedzēto izmaksu korekciju projektiem


AS "Latvenergo", reģistrācijas Nr.40003032949, juridiskā adrese: Rīga, Pulkveža Brieža iela 12, LV-1010, 2023.gada 13.jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnē TEC-1 saražotās siltumenerģijas un ražotnē TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifu projektus, kas sagatavoti atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada 11.jūnija lēmuma Nr. 1/10 "Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika" prasībām.

Neparedzeto izmaksu korekciju projekts

AS "Latvenergo" siltumenerģijas ražošanas tarifu enerģijas komponentes ar neparedzētajām izmaksām pēc korekciju apstiprināšanas samazināsies: ražotnei TEC-1 no 1,99% līdz 16,31 % apmērā un ražotnei TEC-2 no 1,20% līdz 10,70% apmērā.

Tarifu izmaiņas saistītas ar izmaiņām siltumenerģijas ražošanas apjomos, siltumenerģijas ražošanai izmantojamās dabasgāzes aizstāšanu ar dīzeļdegvielu periodā, kad dabasgāzes cenas bija augstas un piegādes neregulāras, kā arī iepriekšējā tarifu perioda neparedzēto izmaksu ietveršanu neparedzēto izmaksu aprēķinā.

Sniegt priekšlikumus un ieteikumus par neparedzēto izmaksu korekcijas projektiem var, rakstot AS "Latvenergo" uz elektronisko pasta adresi: info@latvenergo.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

25. maijs, 2023

Jūnijā piemērojamie siltumenerģijas tarifi TEC-1 un TEC-2


Informējam, ka AS "Latvenergo" saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 30.augusta lēmumu Nr. 140 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnē TEC-1 saražotās siltumenerģijas tarifiem" un 2022.gada 30.augusta lēmumu Nr.141 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnē TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifiem" ir noteikusi 2023.gada jūnijā piemērojamos siltumenerģijas ražošanas tarifus: ražotnei TEC-1: 76,46 EUR/MWh un ražotnei TEC-2: 76,53 EUR/MWh.

AS "Latvenergo" turpina dabasgāzes iegādi siltumenerģijas ražošanas nodrošināšanai 2023./2024. apkures sezonā. AS "Latvenergo" mērķis ir nodrošināt nemainīgus siltumenerģijas tarifus nākamajā apkures sezonā, fiksējot dabasgāzes cenu 50-75% no siltumenerģijas ražošanai izmantojamā dabasgāzes apjoma.

26. aprīlis, 2023

Maijā piemērojamie siltumenerģijas tarifi TEC-1 un TEC-2


Informējam, ka AS "Latvenergo" saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 30.augusta lēmumu Nr. 140 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnē TEC-1 saražotās siltumenerģijas tarifiem" un 2022.gada 30.augusta lēmumu Nr.141 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnē TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifiem" ir noteikusi 2023.gada maijā piemērojamos siltumenerģijas ražošanas tarifus: ražotnei TEC-1: 99,64 EUR/MWh un ražotnei TEC-2: 100,77 EUR/MWh.

29. marts, 2023

Aprīlī piemērojamie siltumenerģijas tarifi TEC-1 un TEC-2


Informējam, ka AS "Latvenergo" saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 30.augusta lēmumu Nr. 140 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnē TEC-1 saražotās siltumenerģijas tarifiem" un 2022.gada 30.augusta lēmumu Nr.141 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnē TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifiem" ir noteikusi 2023.gada aprīlī piemērojamos siltumenerģijas ražošanas tarifus: ražotnei TEC-1: 148,92 EUR/MWh un ražotnei TEC-2: 152,28 EUR/MWh.