Moody’s apstiprina AS “Latvenergo” zaļo obligāciju novērtējumu


Starptautiskā kredītreitingu aģentūra “Moody’s Investors Service” ir apstiprinājusi AS “Latvenergo” zaļajām obligācijām piešķirto novērtējumu GB1 (excellent / izcili) līmenī, norādot uz labi izveidoto organizatorisko struktūru un efektīvo lēmumu pieņemšanas procesu atbilstošo projektu atlasē, kā arī aptverošo 2017.gada zaļo obligāciju ziņojumu.

Moody's zaļoobligāciju augstāko novērtējumu Latvenergo zaļajām obligācijām sākotnēji piešķīra jau 2016.gada 12.oktobrī. Vērtspapīru sērija 100 miljonu eiro vērtībā tika emitēta 2015. un 2016.gadā.   

šo obligāciju ietvaros piesaistītie līdzekļi ir novirzīti gan ražošanas, gan pārvades, gan sadales projektos. Lielākie Latvenergo attiecinātie projekti ir Kurzemes loks un Daugavas HES hidroagregātu atjaunošanas programma. Pārskats par zaļo obligāciju emisijās iegūto līdzekļu izlietojumu ir pieejams Latvenergokoncerna Ilgtspējas un gada pārskatā par 2017.gadu.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv