Par AS "Latvenergo" padomi


Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2019.gada 9.jūlijā reģistrētas izmaiņas par AS "Latvenergo" padomes atbrīvošanu, pamatojoties uz to, ka no AS "Latvenergo" padomes locekļiem - Pāvela Rebenoka, Kristapa Stepanova, Ineses Kublickas, Renāra Degro, Artūra šnoriņa tika saņemti paziņojumi par atkāpšanos no padomes locekļa amata.

Padomi AS "Latvenergo" akcionāru sapulcē ievēlēja 19.jūnijā, lai tā strādātu līdz brīdim, kamēr Ekonomikas ministrija konkursa kārtībā izvēlēsies un ievēlēs jaunus padomes locekļus. šobrīd Ekonomikas ministrija ir uzsākusi jaunās padomes locekļu atlases procedūru, lai atbilstoši tiesību normu regulējumam un labas pārvaldības praksei pēc iespējas ātrāk atlasītu jauno padomes sastāvu.