AS "Latvenergo" plāno turpināt obligāciju emisiju Baltijas tirgū


2019.gada 9.oktobrī AS "Latvenergo" akcionāru sapulce lēma par parāda vērtspapīru (obligāciju) emisiju jaunas piedāvājuma programmas ietvaros par kopējo apjomu nominālvērtībā līdz 200 milj. EUR. Lēmums balstīts uz līdzšinējo AS "Latvenergo" obligāciju emisiju veiksmīgo pieredzi un kapitāla tirgus sniegto iespēju turpināt sekmīgi aizsākto Latvenergo koncerna finanšu piesaistes avotu diversifikāciju, piesaistot finansējumu uz izdevīgiem noteikumiem.

Konkrēti obligāciju emisiju parametri tiks definēti emisijas dokumentu izstrādes laikā. Tāpat kā iepriekšējo obligāciju piedāvājuma programmu ietvaros emitētās obligācijas, arī jaunās obligācijas nav paredzēts konvertēt par akcijām, un tas nozīmē, ka AS "Latvenergo" ir un paliks valstij pilnībā piederošs uzņēmums. Emitētās obligācijas plānots iekļaut"Nasdaq Riga" AS Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.

Ar obligāciju emisiju piesaistītais finansējums tiks novirzīts Latvenergo koncerna investīciju projektiem ražošanā un sadales aktīvos. Latvenergo koncerna kapitālieguldījumi tuvākajos trijos gados tiek plānoti vidēji 150 milj. EUR gadā, un to realizāciju koncerns daļēji finansē no pašu līdzekļiem un daļēji no aizņemtā kapitāla.

Līdz šim AS "Latvenergo", emitējot obligācijas, ir piesaistījis 205 milj. EUR divu obligāciju programmu ietvaros, tajā skaitā, zaļās obligācijas 100 milj. EUR apmērā.

Ivita Bidere
AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv