2022.gada finanšu kalendārs


2022.gadā Latvenergo koncerna konsolidētie finanšu pārskati tiks publicēti šādos datumos:

Datums

Notikums

28.02.2022.

Latvenergo konsolidētie 2021.gada saīsinātie finanšu pārskati (nerevidēti)

13.04.2022.

Latvenergo konsolidētais 2021.gada pārskats

31.05.2022.

Starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2022.gada 3 mēnešu periodu (nerevidēti)

31.08.2022.

Starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2022.gada 6 mēnešu periodu (nerevidēti)

30.11.2022.

Starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2022.gada 9 mēnešu periodu (nerevidēti)