2023.gada finanšu kalendārs


2023.gadā Latvenergo koncerna konsolidētie finanšu pārskati tiks publicēti šādos datumos:

Datums

Notikums

28.02.2023.

Latvenergo konsolidētie 2022.gada saīsinātie finanšu pārskati (nerevidēti)

19.04.2023.

Latvenergo konsolidētais 2022.gada pārskats

31.05.2023.

Starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2023.gada 3 mēnešu periodu (nerevidēti)

31.08.2023.

Starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2023.gada 6 mēnešu periodu (nerevidēti)

30.11.2023.

Starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2023.gada 9 mēnešu periodu (nerevidēti)