Apstiprināta AS “Latvenergo” padome


No kreisās:  Toms Siliņš, Gundars Ruža ,Ivars Golsts, Kaspars Rokens un Aigars Laizāns.

AS “Latvenergo” akcionāru sapulcē š.g. 10. jūnijā iecelta jauna AS "Latvenergo" padome, kurā turpmāk strādās Ivars Golsts, Toms Siliņš, Aigars Laizāns, Gundars Ruža un Kaspars Rokens.

AS "Latvenergo" Revīzijas komitejā strādās Toms Siliņš un Gundars Ruža.

Padomē strādās neatkarīgi profesionāļi, kas spējīgi pieņemt stratēģiski izvērtētus lēmumus, izvirzīt ambiciozus mērķus un nodrošināt to sasniegšanu, veicināt uzņēmuma ilgtermiņa attīstību, inovāciju ieviešanu, stratēģisko vadību, kā arī finanšu un risku uzraudzību. Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem energoapgādes pakalpojumu sniedzējiem Baltijā.

AS "Latvenergo" jaunās padomes sastāvs ir sabalansēts, tās locekļiem kopā ir nepieciešamās kompetences, iemaņas un pieredze uzņēmumu stratēģiju izstrādē un īstenošanā, finanšu vadībā un uzraudzībā, risku pārvaldībā, iekšējā audita jautājumos, korporatīvajā pārvaldībā, kā arī izpratne par Latvenergo koncerna darbības jomām, tostarp zināšanas enerģētikas sektorā, svešvalodu zināšanas, nevainojama reputācija un nepieciešamā pieredze vadošajos amatos.

Ivaram Golstam ir plaša pieredze uzņēmumu pārvaldības, finanšu un tehniskajā jomā. Viņš ir vadījis Latvijas Garantiju aģentūru, Latvijas Valsts radio un televīzijas centru, kā arī strādājis Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankā. Golstam ir starptautiskā biznesa maģistra vadības grāds, kas iegūts Kolorado universitātē Denverā, un skaitļošanas tehnikas inženiera diploms no Rīgas Tehniskās universitātes.

Tomam Siliņam ir vairāk nekā 25 gadu pieredze vadošos amatos finanšu, banku un investīciju pārvaldes jomās. Viņš ir finanšu direktors un valdes loceklis Remaco Asset Management AG Šveicē, kā arī Air Baltic Corporation padomes loceklis. Iepriekš Siliņš ieguvis pieredzi, strādājot Latvijas Bankā, Deutsche Bank Securities, Swedbank grupā, kā arī Sberbank Switzerland. Viņam ir MBA grāds no Ņujorkas Universitātes, kā arī CFA grāds.

Kaspars Rokens ir energobūvniecības eksperts ar pieredzi starptautisku uzņēmumu vadībā. Iepriekš viņš bijis Baltijas valstu kopuzņēmuma AS "RB Rail", kas izveidots dzelzceļa projekta "Rail Baltica" ieviešanai, valdes loceklis un operacionālais direktors, un bijis atbildīgs par transporta infrastruktūras projektēšanu un būvniecību. Pirms tam darbojies kā SIA "Schneider Electric Latvia" valdes priekšsēdētājs un uzņēmuma vadītājs Latvijā un Baltijā, kur viņa pārziņā bija elektroiekārtu ražošana un tirdzniecība, un energoefektīvu risinājumu attīstība. Šā gada martā Rokens iecelts par būvkompānijas "Velve" valdes priekšsēdētāju. Viņam ir Rīgas Ekonomikas augstskolas profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un RTU inženierzinātņu maģistra grāds.

Aigars Laizāns ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesors, studiju prorektors un vadošais pētnieks. Kopš 2016. gada viņš ir arī VAS “Latvijas Dzelzceļš” neatkarīgais padomes loceklis. Laizānam ir vairāku gadu pieredze pētniecībā, kā arī vadošos amatos. Viņam ir inženierzinātņu doktora grāds un biznesa vadības maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā.

Gundaram Ružam ir vairāku gadu pieredze Moller grupas valdes locekļa amatā, kā arī izpilddirektora un finanšu direktora amatā kopš 2006. gada. Viņam ir arī vairāku gadu pieredze starptautiskos revīzijas uzņēmumos revīzijas projektu vadīšanā kā zvērinātam revidentam Ernst&Young Baltic un Andersen struktūrās. Ružam ir Latvijas Universitātes ekonomista diploms grāmatvedībā, kā arī bakalaura grāds tiesību zinātnēs un maģistra grāds starptautiskajās tiesībās.

AS “Latvenergo” akcionāru sapulce nolēma uz trīs gadu termiņu no 2020.gada 11.jūnija AS "Latvenergo" Revīzijas komitejā apstiprināt trīs esošos Revīzijas komitejas locekļus - Torbenu Pedersenu, Svenu Dinsdorfu, Maritu Salgrāvi, kā arī divus komitejas locekļus no ievēlētās padomes - Tomu Siliņu un Gundaru Ružu.


Latvenergo vispārējais stratēģiskais mērķis ir ilgtspējīgi, atbildīgi un ekonomiski pamatoti nodrošināt preces un pakalpojumus enerģētikas sektorā, kas ir svarīgi tautsaimniecības konkurētspējai un izaugsmei, kā arī efektīvi pārvaldīt valsts attīstībai un drošībai stratēģiski nozīmīgus resursus un infrastruktūru, sekmējot energoapgādes drošuma paaugstināšanu.