Iecelts SIA "Latvijas vēja parki" valdes priekšsēdētājs


Noslēdzoties atlases procedūrai, par SIA "Latvijas vēja parki" valdes priekšsēdētāju iecelts Jānis Urtāns. Valdes priekšsēdētāja atlases procedūru īstenoja SIA "Latvijas vēja parki" dalībnieku sapulces izveidota nominācijas komisija. No 2023.gada 30. oktobra SIA "Latvijas vēja parki" valde strādās divu cilvēku sastāvā, valdes priekšsēdētāja pienākumus pildīs Jānis Urtāns, valdes locekles pienākumus turpinās pildīt Baiba Zauere.

Izsludinot atklātu pieteikšanos uz SIA "Latvijas vēja parki" (LVP) valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amatiem, uz valdes priekšsēdētāja amatu tika saņemti 18 pieteikumi. Vērtējot kandidātus trīs kārtās, veicot padziļinātu personības kompetenču vērtēšanu un intervijas ar situāciju analīzi, pēc nominācijas komisijas darba LVP dalībnieku sapulce par valdes priekšsēdētāju iecēla Jāni Urtānu.

Jānis Urtāns darbu sāks 2023.gada 30.oktobrī. Līdzšinējā LVP valdes priekšsēdētāja Ilvija Boreiko turpinās darbu līdz 2023.gada 29.oktobrim, Darbu kā LVP valdes locekle nominācijas procesa rezultātā 7. augustā uzsāka arī Baiba Zauere.

Jānis Urtāns šobrīd papildina zināšanas Rīgas Juridiskajā augstskolā, pirms tam iegūts maģistra grāds vadībzinātnēs Latvijas Universitātē un bakalaura grāds ekonomikā Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Kopš 2019.gada J.Urtāns bija VAS “Valsts nekustamie īpašumi” finanšu direktors, pirms tam guvis pieredzi finanšu vadībā, strādājot uzņēmumos SIA "Via SMS Group" un AS "Towers Construction Management", kā arī bijis Swedbank grupas nekustamo īpašumu uzņēmuma “Ektornet Management Latvia” valdes loceklis.

Kandidātu atlasei un novērtēšanai tika piesaistīta personāla atlases kompānija SIA "Pedersen & Partners".

AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" kopuzņēmums SIA “Latvijas vēja parki” vēja parku attīstībai dibināts 2022.gada 22.jūlijā, lai veicinātu Latvijas virzību uz enerģētisko neatkarību un klimatneitralitāti.

SIA "Latvijas vēja parki" ir nacionālā kapitālsabiedrība, kas ar atbildību izturas pret nacionālajiem resursiem, vides aizsardzības prasībām un vietējiem iedzīvotājiem, attīstot tādus vēja enerģētikas projektus, kas stiprina valsts konkurētspēju, palielinās zaļās elektroenerģijas ražošanas apjomus un nepieprasīs valsts subsīdijas. Nopelnītais bez starpniekiem paliks valsts un vietējo iedzīvotāju rīcībā. Sabiedrības un tās vadības galvenais izaicinājums ir uzstādīt un ekspluatēt vēja ģeneratoru jaudas aptuveni 800 MW apmērā valstij piederošās meža zemēs.

Uzņēmuma darbības principi nosaka vēja parku attīstību ar atbildību pret vidi un Latvijas sabiedrību, strādājot Latvijas iedzīvotāju interesēs.