Ievēlēti AS "Latvenergo" valdes locekļi


Vakar, 16.novembrī, AS “Latvenergo” padome ievēlēja jaunu koncerna valdes priekšsēdētāju un valdes locekļus ar pilnvarojumu piecu gadu termiņam. Valdes jauno locekļu atlases procedūru īstenoja AS “Latvenergo” padomes apstiprināta Nominācijas komisija, iesniedzot AS “Latvenergo” padomes vērtējumam piemērotākās kandidatūras. 

Par AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētāju iecelts Mārtiņš Čakste, par valdes locekļiem - Dmitrijs Juskovecs un Harijs Teteris, valdē darbu turpinās līdzšinējie tās locekļi Guntars Baļčūns un Kaspars Cikmačs.

Ekonomikas ministrijas Valsts sekretārs Edmunds Valantis apsveic jaunos AS "Latvenergo" valdes locekļus: "Aicinu Latvenergo stratēģisko mērķu nodrošināšanai un sasniegšanai izmantot ambiciozus un inovatīvus risinājumus. Sagaidu klimatneitrālas Latvijas konkurētspējas sekmēšanu un izaugsmi, kas atbilst Latvenergo koncerna jaunās stratēģijas vadmotīvam".

"Latvenergo koncerns ir pārliecinošs Baltijas valstu līderis zaļajā enerģētikā un plāno vērienīgu izrāvienu jaunos biznesa virzienos. Uzņēmuma valdei būs ne tikai jāturpina virzība uz ambiciozajiem mērķiem pašmāju un kaimiņvalstu tirgos, bet atbilstoši koncerna vispārējam stratēģiskajam mērķim – jāpalielina Latvenergo koncerna vērtība, ekonomiski pamatoti attīstot un nodrošinot preces un pakalpojumus enerģijas un ar to saistītu biznesu vērtību ķēdēs un efektīvi pārvaldot valsts attīstībai un drošībai stratēģiski nozīmīgus resursus un infrastruktūru. Straujas izmaiņas notiek visā sabiedrībā, jo īpaši mūsu katra apziņā par savu atbildību pret vidi, un tas nosaka arī jaunas un dinamiskas pārmaiņas biznesa vadībā. No Mārtiņa Čakstes vadītās komandas prasīsim daudz, un uzskatu, ka Latvenergo vadībā esam ieguvuši jaunu, ambiciozu un izcili izglītotu personu," valdes sastāvu raksturo Ivars Golsts, AS “Latvenergo” padomes priekšsēdētājs.

Mārtiņš Čakste, Dmitrijs Juskovecs un Harijs Teteris darbam AS "Latvenergo" valdē ir izvēlēti publiski izsludinātā kandidātu atlases konkursa vērtējumā. M. Čakste, D. Juskovecs un H.Teteris darbu sāks 2022.gada 3.janvārī.

Mārtiņš Čakste pauž gandarījumu par viņa izvēli Latvenergo vadītāja amatam: "Esmu uz rezultātu orientēts cilvēks un uzskatu, ka daudz ko var sasniegt ātri un efektīvi ar profesionālu, motivētu komandu un atbilstošām zināšanām. Ir pārmaiņu laiks, un esmu pārmaiņu profesionāls vadītājs ar pieredzi mērķtiecīgā, uz uzņēmuma vērtības audzēšanu vērstā darbībā. Iespēja vadīt Latvijas vērtīgāko uzņēmumu man ir labākā motivācija."

M.Čakstem ir Rīgas Tehniskajā universitātē iegūts ekonomikas doktora grāds uzņēmējdarbības vadībā, pirms tam – maģistra grāds inženierekonomikas vadībā. Kopš 2017.gada M.Čakste ir SIA "Pure Chocolate" valdes priekšsēdētājs. No 03.2008.-31.12.2016. M.Čakste bijis SIA "Melnā kafija" valdes loceklis. Laikā no 2008.gada līdz 2015.gadam bijis SIA "Officeday Latvija", Officeday grupa ģenerāldirektors, Valdes priekšsēdētājs Baltijas valstīs.

Dmitrijs Juskovecs: "Man ir patiess prieks pievienoties Latvenergo komandai. Būšu gandarīts likt lietā savu ilggadējo pieredzi, kuru esmu guvis, vadot dažādu nozaru uzņēmumus - sākot no veiksmīgas krīzes un pārmaiņu vadības līdz starptautiskās ekspansijas un nozares līderpozīciju nostiprināšanas prasmēm. Esmu pārliecināts, ka mana iegūtā pieredze, strādājot Latvijas vadošajos privātā kapitāla uzņēmumos, dos vērtīgu pienesumu Latvenergo šodienas un rītdienas izaicinājumiem - sakot no nepieredzēti augstām energoresursu cenām visa Eiropā, beidzot ar Latvijas un ES uzņemto klimatneitralitātes kursa izaicinājumiem. Esmu pagodināts kļūt par daļu no kolektīva, kas ar savu darbu ir izvirzījis Latvenergo par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu, kas ir neapstrīdams profesionālitātes, saliedētības un entuziasma apliecinājums."

Valdes loceklis D.Juskovecs pildīs komercdirektora pienākumus. Viņš ieguvis bakalaura grādu ekonomikā un uzņēmējdarbībā, no 1994. līdz 1996.gadam studējot Rīgas Ekonomikas augstskolā, Starptautiskās Vadības maģistra grādu ar specializācija finansēs (ar izcilību absolvējis American Graduate School of International Management (Thunderbird), Fīniksa, ASV, 1996-1997.

Kopš 2000.gada D. Juskovecs ieņēmis vadošus amatus Latvijas un Eiropas vadošos farmācijas un tehnoloģijas uzņēmumos (SIA "Magnum Medical", SIA "Aptieku Infotehnoloģija", AS "ELKO GRUPA", AS "RePharm" grupas uzņēmumi), kur ieguvis vispusīgu praktisko pieredzi lielu uzņēmumu stratēģiskā un operacionālā vadībā, būtisku investīciju projektu plānošanā un realizēšanā, digitālā transformācijā, kā arī pārmaiņu un personāla vadībā – nemainīgi ar izciliem biznesa rezultātiem. 2013. – 2014.gadā bijis AS "Elko grupa" reģionālais direktors. Kopš 2010.gada Dmitrijs Juskovecs ir Rīgas Ekonomikas augstskolas lektors.

Harijs Teteris, kurš būs atbildīgs par AS "Latvenergo" ražošanas virzienu, uzsver: "Uzņēmuma rīcībā esošās kapacitātes vienmēr ir iespējams attīstīt, to sniegumu uzlabot, un uzskatu, ka mana pieredze un prasmes kombinācijā ar šodien pieejamām tehnoloģijām un risinājumiem var dot labu pienesumu gan operatīvajā darbībā, gan lielo investīciju projektu attīstībā."

Harijs Teteris RTU Rīgas Biznesa skolā ieguvis profesionāla maģistra grādu Uzņēmumu un organizāciju vadībā, iepriekš RTU ieguvis celtniecības inženiera izglītību. 1993.gadā H.Teteris uzsāka darbu SIA "AGA" kā Tehniskais direktors. Pašlaik viņš ir SIA "Linde Gas" valdes loceklis ar atbildību par ražošanu un loģistiku, kā arī klientu projektiem un servisu Baltijas valstīs. Linde PLC ir pasaulē lielākā industriālo gāzu kompānija, kas veic piegādes ražošanas, medicīnas, pārtikas, ķīmijas, elektronikas un citu industriju uzņēmumiem, kura darbība aptver visus pasaules kontinentus.

Kandidātu atlasei un novērtēšanai tika piesaistītas personāla atlases kompānijas SIA "Executive Search Baltics" (Amrop) un SIA "Pedersen & Partners".

AS "Latvenergo" padomes priekšsēdētājs I.Golsts izsaka pateicību Latvenergo valdes nominācijas komisijai, Guntaram Baļčūnam par uzņēmuma valdes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu, veicot arī finanšu direktora pienākumus, kā arī līdzšinējiem valdes locekļiem Arnim Kurgam un Uldim Muciniekam par pienākumu uzņemšanos kompānijas nepārtrauktas un pilnvērtīgas darbības nodrošināšanai. A.Kurgs un U.Mucinieks turpinās darbu AS "Latvenergo" vadībā.

Andris Siksnis
AS "Latvenergo"
Komunikācijas direktors
Tālr.: 67728811
andris.siksnis@latvenergo.lv