AS "Latvenergo" akcionāru sapulces lēmumi


Vakar, 30. augustā, notika AS "Latvenergo" akcionāru sapulce, kurā tika pieņemts lēmums piekrist AS "Latvenergo" padomes un revīzijas komitejas locekļu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai.

Visas AS "Latvenergo” akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, kuras intereses akcionāru sapulcē pārstāv Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs vai viņa pilnvarota persona. Akcionāru sapulces lēmums pieņemts vienbalsīgi.