AS "Latvenergo" akcionāru sapulces lēmumi


Šodien, 9.jūlijā, notika ārkārtas AS "Latvenergo" akcionāru sapulce, kura lēma palielināt AS "Latvenergo" pamatkapitālu par 178,1 milj. EUR, ieguldot pamatkapitālā AS "Latvenergo" iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu un nosakot AS "Latvenergo" pamatkapitālu 790,3 milj. EUR apmērā. Atbilstošas izmaiņas apstiprinātas AS "Latvenergo" Statūtos.

AS "Latvenergo" pamatkapitāla palielināšana saistīta ar 2019.gada 8.oktobra Latvijas Republikas Ministru kabineta lēmumu atbalstīt pilnīgu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora īpašumtiesību nodalīšanu. Lēmuma izpildes rezultātā šī gada jūnijā tika samazināts AS "Latvenergo" pamatkapitāls, izņemot no AS "Latvenergo" aktīvu bāzes AS "Latvijas elektriskie tīkli" kapitāldaļas, un AS "Latvijas elektriskie tīkli" tika nodalīta no Latvenergo koncerna.

Augstāk minētais Ministru kabineta lēmums par pārvades aktīvu nodalīšanu arī paredzēja AS "Latvenergo" pamatkapitālu palielināt, ieguldot AS "Latvenergo" iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu.