AS "Latvenergo" publicē informatīvu prezentāciju par Latvenergo koncernu


AS "Latvenergo" ir sagatavojusi un publicē informatīvu prezentāciju par Latvenergo koncernu, sniedzot aktuālu informāciju par koncerna organizatorisko struktūru, stratēģiju, darbības segmentiem un finanšu rādītājiem.

2021.gadā Latvenergo koncerns bija zaļās enerģijas ražošanas līderis Baltijā, saražojot 29% no kopējā Baltijas valstīs izstrādātā elektroenerģijas apjoma. 59% no tās saražoti no atjaunīgajiem energoresursiem.

2021.gadā Latvenergo koncerns bija pārstāvēts visos enerģijas tirdzniecības segmentos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Ārpus Latvijas pārdotās elektroenerģijas apjoms veidoja aptuveni 40% no kopējā mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas apjoma.

Gads bija īpaši sekmīgs saules paneļu tirdzniecībā – salīdzinot ar 2020.gadu, noslēgto saules paneļu un saules parku daļu pārdošanas līgumu skaits Baltijā ir pieaudzis vairāk nekā divas reizes. Kopējā Latvenergo koncerna mazumtirdzniecības klientiem uzstādītā saules paneļu jauda Baltijā sasniedza gandrīz 11 MW, līdz ar to Latvenergo ir viens no vadošajiem šī pakalpojuma sniedzējiem Baltijā.

2021.gadā tika sasniegts gada sākumā izvirzītais mērķis elektroauto uzlādes pieslēgvietu skaitam – Elektrum uzlādes tīklu veidoja 90 pieslēgvietas, ar mobilo lietotni veikto uzlāžu skaits, salīdzinot ar 2020.gadu, bija uz pusi lielāks.

2021.gadā tika izstrādāta un 2022.gada 30.martā apstiprināta Latvenergo koncerna vidēja termiņa darbības stratēģija 2022.– 2026.gadam, kurā izvirzīti jauni stratēģiskie mērķi. Izaugsmes stratēģija ir vērsta uz koncerna darbības izvēršanu un līderību atjaunīgās enerģijas izmantošanas attīstīšanā.

Pārskata gadā Latvenergo koncerns jau 14.reizi ir vērtīgākais uzņēmums Latvijā. AS “Latvenergo” 2021.gada Ilgtspējas indeksā atzīta par ilgtspējīgāko komercsabiedrību Latvijā, kā arī devīto gadu pēc kārtas AS "Latvenergo" saņēma Ilgtspējas indeksa Platīna kategoriju.

Prezentācija par Latvenergo koncernu 2021.gadā