AS "Latvenergo" publicē informatīvu prezentāciju par Latvenergo koncernu


AS "Latvenergo" ir sagatavojusi un publicē informatīvu prezentāciju par Latvenergo koncernu, sniedzot aktuālu informāciju par koncerna organizatorisko struktūru, stratēģiju, darbības segmentiem un finanšu rādītājiem.

2019.gadā Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem energoapgādes pakalpojumu sniedzējiem Baltijas tirgū. Vienlaikus koncerns aktīvi paplašina darbību jaunos biznesa segmentos: gads bijis sekmīgs saules paneļu tirdzniecībā; augustā Latvenergo koncerns uzsāka darbību elektromobilitātes tirgū, atklājot pirmās ātrās elektroauto uzlādes stacijas Latvijā; savukārt 2019.gada sākumā uzsāka darbību dabasgāzes tirgū Latvijas mājsaimniecībām. 

Jau otro gadu pēc kārtas AS "Latvenergo" TEC ir saražots vēsturiski lielākais  elektroenerģijas daudzums, tādējādi apliecinot AS "Latvenergo" TEC nozīmi Baltijas energoapgādē. AS "Latvenergo" TEC ir raksturīgs augsts lietderības koeficients, zema CO2 intensitāte un elastība pielāgoties tirgus apstākļiem.

Latvijas Republikas Ministru kabinets 2019. gada 8. oktobrī lēma veikt pilnīgu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora īpašumtiesību nodalīšanu, visus AS "Latvenergo" meitassabiedrības AS "Latvijas elektriskie tīkli" bilancē esošos elektroenerģijas pārvades sistēmas aktīvus nododot pārvades sistēmas operatoram AS "Augstsprieguma tīkls". Aktīvu piederības maiņa tika veikta ar AS "Latvenergo" pamatkapitāla samazināšanu, izņemot no AS "Latvenergo" aktīvu bāzes AS "Latvijas elektriskie tīkli" kapitāldaļas. 2020. gada 10. jūnijā AS "Latvijas elektriskie tīkli" tika nodalīta no Latvenergo koncerna.

2019.gada 15.oktobrī, ņemot vērā plānoto elektroenerģijas pārvades aktīvu nodalīšanu, Moody's pārapstiprināja AS "Latvenergo" kredītreitingu esošajā investīciju pakāpes Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes perspektīvu.

Savā 80. jubilejas gadā Latvenergo koncerns jau 12. reizi ir vērtīgākais enerģētikas uzņēmums Latvijā un atkārtoti arī Baltijā. Septīto gadu pēc kārtas AS "Latvenergo" saņēma Ilgtspējas indeksa Platīna kategoriju un vienlaikus arī augstāko vērtējumu savas dalības vēsturē.

Prezentācija ir pieejama šeit.