Moody's publicē atjaunotu AS "Latvenergo" kredītreitinga analīzi, AS "Latvenergo" kredītreitings paliek nemainīts


Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's ir atjaunojusi AS "Latvenergo" kredītreitinga analīzi. AS "Latvenergo" kredītreitings paliek nemainīts Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes perspektīvu. Atbilstoši tam 7.augustā Moody's ir publicējusi atjaunotu AS "Latvenergo" kredītreitinga atzinumu.

AS "Latvenergo" ir vienīgais uzņēmums Latvijā, kuram ārpus finanšu sektora starptautiski atzīta kredītreitinga aģentūra ir piešķīrusi investīciju pakāpes reitingu. Kredītreitingu izmanto gan vietējās, gan starptautiskās finanšu institūcijas, lai novērtētu uzņēmuma kredītrisku, un tas ļauj uzņēmumam piesaistīt finansējumu ar izdevīgiem nosacījumiem. Kopš 2004.gada Moody's ir noteikusi AS "Latvenergo" kredītreitingu, un kopš 2015.gada tas ir noteikts Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes novērtējumu.

Moody's publicētais kredītreitinga atzinums pievienots pielikumā.

Moody's Investors Service Credit Opinion 7 August 2020