Moody's veikusi AS "Latvenergo" kredītreitinga periodisko pārskatīšanu


Š.g. 11.februārī starptautiskā kredītreitingu aģentūra „Moody’s Investors Service” (Moody's) ir veikusi AS "Latvenergo" kredītreitinga (Baa2, ar stabilu nākotnes perspektīvu) periodisko pārskatīšanu.

Moody's ir pārskatījusi AS "Latvenergo" kredītreitinga atbilstību metodoloģijai, izvērtējusi jaunākos notikumus un ir veikusi AS "Latvenergo" finanšu un darbības profila salīdzināšanu ar līdzīgi novērtētiem uzņēmumiem.

AS "Latvenergo" investīciju pakāpes kredītreitings Baa2 atspoguļo uzņēmuma konkurētspējīgo pozīciju Latvijas elektroenerģijas tirgū, efektīvās un videi draudzīgās hidroelektrostacijas, sadales ieņēmumu īpatsvaru, kā arī spēcīgo finanšu situāciju.

AS "Latvenergo" ir vienīgais uzņēmums Latvijā, kuram ārpus finanšu sektora piešķirts starptautiski atzītas kredītreitinga aģentūras investīciju pakāpes reitings, ko izmanto vietējās un starptautiskās finanšu institūcijas un citas ieinteresētas puses, lai novērtētu Latvenergo koncerna stabilitāti, uzticamību un nākotnes perspektīvas. Kopš 2004.gada Moody's katru gadu ir noteikusi AS "Latvenergo" kredītreitingu, un kopš 2015.gada februāra tas ir Baa2 ar stabilu nākotnes novērtējumu.