Moody's veikusi AS "Latvenergo" kredītreitinga periodisko pārskatīšanu


Š.g. 13. decembrī starptautiskā kredītreitingu aģentūra „Moody’s Investors Service” (Moody's) ir veikusi AS "Latvenergo" kredītreitinga (Baa2, ar stabilu nākotnes perspektīvu) periodisko pārskatīšanu.

Moody's ir pārskatījusi AS "Latvenergo" kredītreitinga atbilstību metodoloģijai, izvērtējusi jaunākos notikumus un ir veikusi AS "Latvenergo" finanšu un darbības profila salīdzināšanu ar līdzīgi novērtētiem uzņēmumiem.

AS "Latvenergo" investīciju pakāpes kredītreitings Baa2 atspoguļo uzņēmuma konkurētspējīgo pozīciju Latvijas elektroenerģijas tirgū, efektīvās un videi draudzīgās hidroelektrostacijas, sadales ieņēmumu īpatsvaru, kā arī pastāvošos biznesa riskus.