Notiks AS “Latvenergo” akcionāru sapulce, kurā tiks lemts par pārvades aktīvu nodalīšanu un pamatkapitāla samazināšanu


2019.gada 8.oktobrī Latvijas Republikas Ministru kabinets atbalstīja pilnīgu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora īpašumtiesību nodalīšanu, kā izpildes termiņu paredzot 2020.gada 1.jūliju. Pārvades aktīvu nodalīšana notiks, veicot AS "Latvenergo" pamatkapitāla samazināšanu, izņemot no AS "Latvenergo" aktīvu bāzes AS "Latvijas elektriskie tīkli" kapitāldaļas. Pēc AS "Latvijas elektriskie tīkli" kapitāldaļu nonākšanas valsts īpašumā tās tiks ieguldītas AS "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitālā.

AS "Latvijas elektriskie tīkli" ieņēmumi 2019.gadā bija 41,1 milj. EUR, peļņa – 9,5 milj. EUR, aktīvu vērtība 2019.gada beigās sasniedza 663,0 milj. EUR, savukārt pašu kapitāla vērtība 233,8 milj. EUR. Līdz ar AS "Latvijas elektriskie tīkli" nodalīšanu, AS "Augstspriegumu tīkls" pārņems arī visas AS "Latvijas elektriskie tīkli" saistības. AS "Latvijas elektriskie tīkli" aizņēmumi 2019. gada beigās bija 196,3 milj. EUR.

Akcionāru sapulce, kurā tiks lemts par pamatkapitāla samazināšanu, notiks 24.aprīlī AS "Latvenergo" telpās, Pulkveža Brieža ielā 12, izmantojot attālinātās pieslēgšanās iespējas.

Atbilstoši starptautisku neatkarīgu trešo pušu vērtējumam Latvenergo koncerna kapitāla struktūras rādītāji ir labāki nekā lielai daļai nozares uzņēmumiem un tādi tie saglabāsies arī pēc pamatkapitāla samazināšanas. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's pagājušā gada 15.oktobrī pārapstiprināja AS "Latvenergo" kredītreitingu investīciju pakāpes Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes perspektīvu. Nosakot AS "Latvenergo" kredītreitingu, Moody's ņēma vērā plānoto elektroenerģijas pārvades aktīvu nodalīšanu no AS "Latvenergo". Kā pozitīvus faktorus Moody's uzsvēra Latvenergo koncerna konkurētspējīgo pozīciju Baltijas elektroenerģijas tirgū, efektīvās un videi draudzīgās hidroelektrostacijas, sadales ieņēmumu īpatsvaru, kā arī spēcīgo finanšu situāciju.