Par izmaiņām AS “Latvenergo” Revīzijas komitejā


Šodien, 19.novembrī, AS "Latvenergo" akcionāru sapulce atsauca AS "Latvenergo" Revīzijas komitejas locekli Maritu Salgrāvi.

Izmaiņas Revīzijas komitejā saistītas ar Revīzijas komitejas locekles Maritas Salgrāves jauniem profesionāliem izaicinājumiem. Revīzijas komiteja turpinās darbu šādā sastāvā - Torbens Pedersens (neatkarīgais komitejas loceklis), Svens Dinsdorfs (neatkarīgais komitejas loceklis), Toms Siliņš (AS "Latvenergo" padomes loceklis) un Gundars Ruža (AS "Latvenergo" padomes loceklis).

Piektais AS “Latvenergo” Revīzijas komitejas loceklis tiks izvēlēts konkursa kārtībā.