Par izmaiņām AS “Latvenergo” valdē


AS "Latvenergo" valdes loceklis, attīstības direktors Kaspars Cikmačs nolēmis neturpināt darbu uzņēmuma valdē pēc esošo pilnvaru termiņa beigām 2023.gada 24.septembrī. No oktobra K. Cikmačs sāks pildīt galvenā tehnoloģiju vadītāja amatu starptautiskā privātā sektora uzņēmumā.

Kaspars Cikmačs darbu AS "Latvenergo" sāka 2018.gadā valdes locekļa un tehnoloģiju un atbalsta direktora amatā. Turpmāk, 2021.gadā, pildīja arī ražošanas direktora pienākumus, savukārt kopš 2021.gada ir valdes loceklis un attīstības direktors. K. Cikmačs ir arī AS "Latvenergo" meitasuzņēmuma “Elektrum Lietuva” UAB padomes loceklis.

Latvenergo koncernā K. Cikmačs ieguldījis darbu un zināšanas ilgtspējas un atjaunīgās enerģijas izmantošanas jomās atbilstoši darbības stratēģijai 2022. – 2026.gadam jeb Izaugsmes stratēģijai, kuras izveidē ir aktīvi piedalījies. Viņa vadības laikā ir izveidota spēcīga komanda, kas izbūvējusi Latvijā lielāko elektroauto uzlādes tīklu Elektrum Drive un strauji izplešas arī Lietuvā un Igaunijā, sākta plaša mēroga atjaunīgās enerģijas jaudu izveide, būvējot jaunus Latvenergo saules parkus un uzsākot lieljaudas vēja parku attīstības projektus, kā arī nākotnes enerģētikas iespēju, piem., zaļā ūdeņraža ražošanas pētniecība. ITT jomā ieviesti ražotņu digitalizācijas risinājumi un darbības nepārtrauktība, kā arī sekmīgi pārvarēti pēdējo gadu lielākie izaicinājumi Covid-19 apstākļos un kiberdrošībā.

K.Cikmačs: "Latvenergo – strauji attīstījies uzņēmums, kurš ir nobriedis izrāvienam, lai sekmīgi konkurētu starptautiskā mērogā. Kā tas izdosies, ir atkarīgs ne tikai no uzņēmuma, bet arī lēmumu pieņēmējiem un izšķirīgiem lēmumiem. Enerģētika ir dinamiska un vienmēr attīstībā esoša nozare – tieši tādēļ vienmēr raudzīšos uz to ar padziļinātu interesi un profesionālā līmenī, īpaši novērtējot laiku, kurā kopā ar kolēģiem pārvarējām vienu no lielākajām krīzēm nozarē, kas vienlaikus deva atspērienu jauniem stratēģiski ambicioziem projektiem."

AS “Latvenergo” padomes priekšsēdētājs Ivars Golsts: “Kasparu Cikmaču raksturo dinamisms un pieredze – savā ziņā ar šiem vārdiem var raksturot visu Latvenergo koncernu. Novērtējam viņa paveikto jauno biznesu – elektroauto uzlādes, īpaši atjaunīgās enerģijas projektu – uzsākšanā un audzēšanā, kā arī ieguldījumu IT un digitālajos risinājumos. Šīs jomas tieši pēdējo gadu laikā ir parādījušas sevi kā neaizstājamas mūsu valsts drošībai un neatkarībai, un Kaspara vadībā koncernā tās ir augstākajā līmenī."

Pirms darba AS „Latvenergo” Kaspars Cikmačs bija AS “Citadele banka” valdes loceklis un Operacionālās direkcijas vadītājs. Maģistra grādu K. Cikmačs ieguvis Rīgas Ekonomikas augstskolā, un bakalaura grādu – datorzinātnēs Latvijas Universitātē.

Jauns AS “Latvenergo” valdes loceklis tiks izvēlēts konkursa kārtībā.